• Třídní schůzka dne 15.11.2018

    Informace o chování a prospěchu třídy Omlouvání žáků – dřívější odchody ze školy (k lékaři apod.) budou vždy zapsány do žákovských knížek, jinak nebude žák uvolněn z výuky Poznávací zájezd do Velké Británie – informace na webových stránkách školy, facebooku, u zástupkyně ředitelky paní Michelčíkové Speciální pedagog – od 1.12.2018, v místnosti školní psycholožky Předběžná […]

    Podrobnosti »
  • Velký třesk

    Recitační soutěž pro velké i malé básníky počtvrté Vyhlašujeme soutěž pro žáky 4. – 9. tříd v recitaci vlastní básně. Podmínky účasti: délka básně – minimálně čtyři sloky pouze vlastní tvorba (bez účasti příbuzných a jiných osob) originalita a vtipnost vítány osobní prezentace (jednu kopii odevzdat před prezentací komisi)   Témata: Chtěl/a bych být … Já […]

    Podrobnosti »

Back to Top