• Zápis z třídní schůzky 7.A ze dne 14.11.2019

    1. Informace SRPŠ – vybrané příspěvky schváleny na soutěže a akce školy, školní knihovnu,    dataprojektor, mikroskopy a Lego         2. Akce školy 21.11. Vánoční laťka 25.11. zeměpisný pořad Srí Lanka v KD Čelákovice,  50 Kč 30.11.2019 – stánek ZŠ na náměstí – zahájení  Adventu 2.12.2019 – Mikulášská stezka 9.12.–13.12.    Projekt Edison – 6 studentů (Gruzie, […]

    Podrobnosti »
  • Zápis z třídní schůzky 7.A ze dne 19.9.2019

    1. Seznámení rodičů se Školním a organizačním řádem školy (místy, kde se nachází) 2. Informace, že ve škole již nepůsobí školní psycholog, pouze speciální pedagog p.Tereza       Doležalová 3. Informace o LVVK –termín, půjčení lyží, stravování, placení zálohy a následného doplatku  (M. Bukač) 4. SRPŠ – vybírání příspěvku 200 na žáka za 1. pololetí, (pokud jsou […]

    Podrobnosti »

Back to Top