• Zápis z třídní schůzky 7.A ze dne 19.9.2019

    1. Seznámení rodičů se Školním a organizačním řádem školy (místy, kde se nachází) 2. Informace, že ve škole již nepůsobí školní psycholog, pouze speciální pedagog p.Tereza       Doležalová 3. Informace o LVVK –termín, půjčení lyží, stravování, placení zálohy a následného doplatku  (M. Bukač) 4. SRPŠ – vybírání příspěvku 200 na žáka za 1. pololetí, (pokud jsou […]

    Podrobnosti »

Back to Top