• Informace k třídní schůzce v 7. B dne 19.9. 2019

    Rodiče byli seznámeni se Školním a organizačním řádem školy (místy, kde se nachází). Dále byli obeznámeni s tím, že ve škole již nepůsobí školní psycholog, pouze speciální pedagog p.Tereza Doležalová. P.uč.Bukač informoval o LVVK – informace o termínu, půjčení lyží, stravování, placení zálohy a následného doplatku částky. Vybírání příspěvku SRPŠ 200/žáka, pololetí. (Pokud jsou ve škole […]

    Podrobnosti »

Back to Top