• Informace z třídní schůzky 8.B ze dne 15.11.2018

    Omluvenky (především TV a dřívější samostatné odchody ze školy) budou akceptovány pouze v žákovské knížce, ne na papíře. V případě úrazu ve škola, děti ihned hlásí učiteli, nebo jiné dospělé osobě, aby mohlo být ošetřeno a mohl proběhnout včasný zápis do knihy úrazů   Personální podpora pod projektem EU od 1.12.2018 : Školní speciální pedagog: […]

    Podrobnosti »
  • Velký třesk

    Recitační soutěž pro velké i malé básníky počtvrté Vyhlašujeme soutěž pro žáky 4. – 9. tříd v recitaci vlastní básně. Podmínky účasti: délka básně – minimálně čtyři sloky pouze vlastní tvorba (bez účasti příbuzných a jiných osob) originalita a vtipnost vítány osobní prezentace (jednu kopii odevzdat před prezentací komisi)   Témata: Chtěl/a bych být … Já […]

    Podrobnosti »

Back to Top