• Program třídní schůzky – 14. 11. 2019

    1. Přivítání rodičů, podpisy rodičů v sešitě 2. SRPŠ – poděkování za zaslání částky 200Kč, dále rodiče p. Šturmová seznámila, na co budou   peníze využity (hygiena, odměny do soutěží pro děti, nové knihy do školní knihovny, 5 nových mikroskopů do výuky přírodopisu,…) 3. Zapomenuté věci a jejich hromadění ve škole, po třídních schůzkách budou likvidovány 4. […]

    Podrobnosti »
  • Program třídní schůzky – 19. 9. 2019

    Přivítání rodičů v osmé třídě, podpisy rodičů v sešitě Třídní důvěrník (zástupce do SRPŠ) – p. Šturmová (nepřítomna) Školní řád a jeho umístění (stránky školy, vestibul školy, třídní učitel) Absence a jejich včasné omlouvání Změna údajů (adresa, telefon, pojišťovna, …) je nutné nahlásit třídní učitelce Finance – pracovní sešity, příspěvek na SRPŠ, třídní fond Rozvrh […]

    Podrobnosti »

Back to Top