• Program třídní schůzky – 19. 9. 2019

    Přivítání rodičů v osmé třídě, podpisy rodičů v sešitě Třídní důvěrník (zástupce do SRPŠ) – p. Šturmová (nepřítomna) Školní řád a jeho umístění (stránky školy, vestibul školy, třídní učitel) Absence a jejich včasné omlouvání Změna údajů (adresa, telefon, pojišťovna, …) je nutné nahlásit třídní učitelce Finance – pracovní sešity, příspěvek na SRPŠ, třídní fond Rozvrh […]

    Podrobnosti »

Back to Top