• Zápis z třídní schůzky ze dne 19. 9. 2019

    Seznámení  se školním  řádem  potvrďte  podpisem  v žákovské knížce Informace k přijímacímu řízení : přihlášky  vytiskne škola včetně  QR kódu,  vy doplníte školy a obory, datum a podpisy každý žák v 1. termínu  může podat 2 přihlášky,  u oborů  s talentovou zkouškou do 15. listopadu, ostatní dokonce února  přehlídky  škol: www.stredniskoly.cz/burzy-skol.html katalog  škol: www.flecr.cz odkazy: […]

    Podrobnosti »
  • Informace pro rodiče vycházejících žáků

    Vážení rodiče, přihlášky na střední školy tiskneme z i-školy (s QR kódem), vy si tam doplníte školy a obory, na které se žák hlásí, a podpisy. Můžete se svými dětmi navštívit přehlídky škol (nutná žádost o uvolnění z vyučování, ale většina přehlídek je i v odpoledních hodinách). Předem omluveny musí být i v případě, že pojedete navštívit střední školy […]

    Podrobnosti »

Back to Top