• Provoz školy od 17. 5.2021

  Info pro všechny žáky Od 17.5.2021 je zrušena rotační výuka a zahajuje se běžný provoz školy. Učí se dle platných rozvrhů nastavených v září 2020 v informačním systému Škola Online. V rozvrzích druhého stupně došlo ke změně učeben tak, abychom eliminovali pohyb žáků po škole. Přesto povaha některých předmětů na 2. stupni (chemie, informatika …) vyžaduje přesun do […]

  Podrobnosti »
 • Testování ve škole

  Vážení rodiče, Zaznamenali jsme několik nesouhlasů rodičů s testovacími sadami od MŠMT.  Především rodičům vadil způsob testování (nosem). Nyní používáme ministerstvem dodané testy Singclean Sars cov-2, které se provádí právě výtěrem z nosu. Jelikož roste poptávka po testech ze slin, rozhodli jsme se dát dětem možnost testovat se i tímto způsobem, a to testy Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) […]

  Podrobnosti »
 • Návrat žáků druhého stupně na prezenční výuku a změny v testování žáků prvního stupně

  Dobrý den vážení rodiče, od pondělí 3.5.2021 nastupují na prezenční výuku žáci 2. stupně v systému rotační výuky. Znamená to, že do školy bude chodit jen polovina tříd 2. stupně, druhá polovina zůstává v systému distanční výuky. Po týdnu se třídy vystřídají. V pondělí 3.5.2021 nastoupí do školy žáci 6. ABC a 7. ABC. Žáci osmého a […]

  Podrobnosti »
 • Výuka a testování žáků od 26.4.2021

  Vážení  rodiče, dovolujeme si Vás informovat, že změna mimořádného opatření  Ministerstva  zdravotnictví k omezení  provozu ve školách a školských zařízeních, která  začne platit od 26. 4. 2021 se nikterak nedotkla základních škol. To znamená, že i nadále pokračujeme ve stávajícím nastaveném režimu, tj. 1. – 5. třídy rotačním způsobem dle platných rozvrhů, 6. – 9. […]

  Podrobnosti »
 • PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

  Vážení rodiče, v příštím školním roce 2021/2022 budeme postupovat při přijímání dětí do školní družiny dle následujících pravidel: Školní družina je určena žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1.,2. a 3. ročníku, žáci dojíždějící a žáci obou zaměstnaných rodičů. Dítě může být přijato do ŠD až na […]

  Podrobnosti »
 • Zápisy do 1. třídy

  Vážení rodiče, zápisy do 1. třídy jsou už ve své polovině. Prosíme všechny rodiče, kteří vyplnili elektronickou přihlášku, aby nám co nejdříve dodali žádost o přijetí, popř. žádost o odklad v papírové podobě. Připomínáme rodičům dětí, které dostaly v loňském roce odklad školní docházky, že i oni musí letos vyplnit a podat žádost o přijetí. Děkujeme všem […]

  Podrobnosti »
 • Informace pro žáky 9. tříd – konzultace

  Od pondělí 19.4.2021 nabízí naše škola možnost skupinových konzultací žákům 9. tříd v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky (Čj, Ma), a to v max. počtu 6 žáků v jedné skupině. Z tohoto důvodu je nutné se na jednotlivé konzultace přihlásit předem. Konzultace budou probíhat v rámci 6. vyučovacích hodin dle rozvrhu, který obdrží žáci a […]

  Podrobnosti »
 • Zápis do 1. třídy na šk. r. 2021/22

  se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které dostaly v loňském roce odklad školní docházky. Zákonný zástupce je povinen podle § 36, Školského zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě k zápisu. Podle platných pokynů MŠMT proběhne u nás ve škole pouze formální část zápisu (bez osobní přítomnostidětí), a to takto: […]

  Podrobnosti »
 • Návrat žáků prvního stupně

  Dobrý den vážení rodiče, od pondělí 12. 4. 2021 se začne ve škole opět učit, byť jen na 1. stupni a v omezeném režimu, v tzv. systému rotační výuky. Znamená to, že do školy bude chodit jen polovina tříd 1. stupně, druhá polovina zůstává v systému distanční výuky. Po týdnu se třídy vystřídají. Z tabulky je patrné, které třídy […]

  Podrobnosti »

Back to Top