• Zápis do 1. třídy na šk. 2019/20

    pro děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013   bude v naší škole probíhat  4. a 5. 4. 2019  Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, prosíme, vyřiďte si doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře  VČAS, nejlépe je přineste s sebou už k zápisu. Podrobnější info naleznete na stránkách později.   – zobrazeno 48x

    Podrobnosti »
  • Obvody

    MĚSTO ČELÁKOVICE   Obecně závazná vyhláška E 3/2015 města Čelákovic o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Čelákovice Zastupitelstvo města Čelákovic stanovilo na svém zasedání dne 29. 4. 2015 usnesením č. 4/2015/9.3 na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání […]

    Podrobnosti »

Back to Top