• 1. třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

    1. třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 23. 6. v 17 hodin v jednotlivých třídách naší školy. Budeme otvírat 4 první třídy v počtech 17 – 23 dětí podle hygienických předpisů vztahujících se k velikosti učeben.   Zařazení vašeho dítěte najdete podle registračního čísla zde. Vzhledem ke stávající situaci žádáme rodiče o účast pouze jednoho zástupce […]

    Podrobnosti »
  • Obvody

    MĚSTO ČELÁKOVICE   Obecně závazná vyhláška E 3/2015 města Čelákovic o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Čelákovice Zastupitelstvo města Čelákovic stanovilo na svém zasedání dne 29. 4. 2015 usnesením č. 4/2015/9.3 na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání […]

    Podrobnosti »

Back to Top