• Zápis do 1. třídy

     na šk. r. 2020/2021 pro děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 bude v naší škole probíhat  2. a 3. 4. 2020 Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, prosíme, vyřiďte si doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře VČAS, nejlépe je přineste s sebou už k zápisu. Podrobnější info naleznete zde na stránkách později. […]

    Podrobnosti »
  • Obvody

    MĚSTO ČELÁKOVICE   Obecně závazná vyhláška E 3/2015 města Čelákovic o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Čelákovice Zastupitelstvo města Čelákovic stanovilo na svém zasedání dne 29. 4. 2015 usnesením č. 4/2015/9.3 na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání […]

    Podrobnosti »

Back to Top