Nové podmínky pro placení obědů ve školní jídelně platné od září 2018

Nabízíme dvě varianty:

1. hotovostní platba – vždy poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující

2. platba obědů z bankovních účtů – účet školy je 115 – 460 583 02 67 / 0100 zálohu na stravné ve výši 500,- Kč posílejte do 10. (určitého měsíce) předem na měsíc následující. Například v srpnu na září, v září na říjen ….. Uveďte VARIABILNÍ  SYMBOL = evidenční číslo dítěte. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte. Zálohy posílejte bez prázdnin (naposledy v květnu na červen a pak v srpnu na září).

Vyúčtování bude provedeno 1x za celý školní rok. Pokud budete potřebovat mimořádné vyúčtování v jiném termínu, budou Vám přeplatky vyplaceny hotově u paní hospodářky ve školní jídelně.

Bývalé sporožirové účty (osobní účty) placené inkasem jsou od září 2018 zrušené.

 

OBĚDY  NA  ZÁŘÍ   2018

SE  BUDOU  PLATIT VE DNECH

29. 8. + 30. 8. + 31. 8. 2018

od 8.00 do 13.00 hodin

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ  OBĚDŮ  NA NOVÝ  ŠKOLNÍ  ROK  NA  MĚSÍC  ZÁŘÍ :

Rodiče, kteří platí obědy pro své děti přes účty, musí nahlásit osobně nebo telefonicky, od kterého dne v září začne jejich dítě chodit na obědy. I když jsou si vědomi, že platbu zaslali. Nelze na měsíc září nahlašovat obědy automaticky.

Případné dotazy volejte na telefonní číslo       326 991 180

 

Děkuji za pochopení, vedoucí ŠJ, Beranová

– zobrazeno 1296x

Back to Top