• Informace pro strávníky školní jídelny platné od 1. 9. 2020

  Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na některá nová opatření týkající se provozu ve školní jídelně. 1. Od září 2020 se zvyšuje stravné takto: žáci 1. – 4. ročník             26,- Kč žáci 5. – 9. ročník             28,- Kč žáci nižšího gymnázia     28,- Kč žáci vyššího gymnázia     30,- Kč Z důvodu zvýšených plateb za […]

  Podrobnosti »
 • Věc – přijetí do ŠD

  Do školní družiny na školní rok 2020-2021  byli přijati všichni žáci, jejichž rodiče řádně a včas (do 29.5.2020) odevzdali vyplněnou žádost o zařazení dítěte do ŠD. – zobrazeno 116x

  Podrobnosti »
 • Vážení rodiče, milé děti,

  letošní školní rok končí a věřme, že končí i mimořádná opatření a škola se v září otevře v běžném režimu, na který jsme zvyklí. Děkuji ještě jednou za to, jak jste vy, rodiče, k situaci v druhém pololetí školního roku přistoupili. Práce dětí a jejich přístup a míra učení v době uzavření školy se projeví v příštím školním roce, protože známky […]

  Podrobnosti »
 • Informace k čipovému systému vyzvednutí dítěte ze ŠD

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V příštím školním roce 2020-21 bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém Bellhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.neurit.cz. Systém je založen na identifikačních čipech […]

  Podrobnosti »
 • Přijímací řízení do třídy se specializací – 2. kolo

  Dovolujeme si připomenout všem rodičům, kteří podali žádost o studuim svého dítěte ve třídě se specializací Aj / Ma a zároveň se ucházeli o studium na víceletém gymnáziu, aby písemně oznámili vedení školy výsledek přijímacího řízení na víceleté gymnázium, resp. aby písemně potvrdili, že dítě na gymnázium nenastoupí a zájem o třídu se specializací trvá […]

  Podrobnosti »
 • Informace k předávání vysvědčení

  Informace, jak bude probíhat předávání vysvědčení na naší škole, jsme na stránkách školy již uveřejnili.  I když nyní vyšlo doporučení MSMT ke způsobu předávání vysvědčení, pro naši školu se vydané pokyny nemění. Zvolili jsme formu předávání, kterou škola organizačně zvládne s ohledem na množství dětí, žákovských skupin a  stávající režim výuky.   Věříme a přejeme si, abychom […]

  Podrobnosti »
 • Vážení rodiče žáků 9. ročníků,

  dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní rozloučení s našimi deváťáky, které se uskuteční ve středu 24.6.2020 v 9.00 hod v atriu naší školy. Žáci tříd IX.A a IX.B obdrží závěrečné vysvědčení a pamětní listy. Rovněž budou uděleny pochvaly ředitelky školy, těm, kteří svědomitě plnili své studijní povinnosti nebo výborně reprezentovali školu ve vědomostních či sportovních soutěžích. Těšíme se […]

  Podrobnosti »
 • 1. třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  1. třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 23. 6. v 17 hodin v jednotlivých třídách naší školy. Budeme otvírat 4 první třídy v počtech 17 – 23 dětí podle hygienických předpisů vztahujících se k velikosti učeben.   Zařazení vašeho dítěte najdete podle registračního čísla zde. Vzhledem ke stávající situaci žádáme rodiče o účast pouze jednoho zástupce […]

  Podrobnosti »
 • Konec výuky na základní škole v pátek 26. 6. 2020

  Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020, v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6.  je vyhlášeno ředitelské volno.  Předání vysvědčení proběhne následujícím způsobem: 9. ročníky – slavnostní předání v atriu ve středu 24. 6. od 9 hodin 2. stupeň – předání ve čtvrtek 25. 6. 1. stupeň – předání v pátek 26. 6., pokyny pro […]

  Podrobnosti »
 • Hodnocení na konci školního roku 2019/20

  Při hodnocení žáků budeme vycházet z pokynů MŠMT: Vyhláška č.211–2020 – zde Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/20 – zde – zobrazeno 222x

  Podrobnosti »
 • Školní družina

  Vážení rodiče, vzhledem k uzavření škol (od 11.3.2020) budeme vracet poměrné částky z poplatku za školní družinu a družinové kroužky. Pokud bude Vaše dítě i v příštím školním roce ŠD navštěvovat, budeme poplatek převádět na 1.pololetí a Vy doplatíte 400Kč. Pokud již vaše dítě nebude příští školní rok ŠD navštěvovat, tuto částku Vám převedeme na účet. Do 19.6. […]

  Podrobnosti »

Back to Top