• Nové podmínky pro placení obědů ve školní jídelně platné od září 2018

  Nabízíme dvě varianty: 1. hotovostní platba – vždy poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující 2. platba obědů z bankovních účtů – účet školy je 115 – 460 583 02 67 / 0100 zálohu na stravné ve výši 500,- Kč posílejte do 10. (určitého měsíce) předem na měsíc následující. Například v srpnu na září, v září na […]

  Podrobnosti »
 • Svačiny ve škole definitivně končí

  Naše snaha zabezpečit dětem ve škole svačiny formou švédských stolů s koncem letošního školního roku definitivně končí. Celý projekt byl pro školu ztrátový a o svačiny mělo zájem minimum dětí.  Platby za svačiny stěží pokryly ceny potravin, proto jsme se rozhodli je nadále nenabízet. Po několika letech fungování školního bufetu, který skončil kvůli „pamlskové“ vyhlášce, spolupráci […]

  Podrobnosti »
 • Poděkování

  Na naší škole celoročně probíhá projekt „Pomáháme si“ . V rámci tohoto projektu se děti setkávají na besedách s lidmi s různým typem postižení a poznávají realitu jejich každodenního života. V letošním roce se v 9. ročnících děti na několika besedách setkaly s vychovateli a dětmi z Dětského domova v Dolních Počernicích. Díky tomuto projektu […]

  Podrobnosti »
 • Rodičům budoucích prvňáčků

  1. třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 12. 6. 2018 v 17 hodin v jednotlivých třídách ZŠ Komenského. Vše potřebné bude napsáno na nástěnce u hlavního vchodu. Budeme otvírat 4 první třídy. Přineste si s sebou 50 Kč na výrobu razítka.   Velmi naléhavě žádáme rodiče, kteří se rozhodli pro jinou školu, aby nám tuto […]

  Podrobnosti »
 • PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

  Vážení rodiče, pro velký zájem o školní družinu budeme v přijímání dětí postupovat i v příštím  školní roce 2018/2019 dle následujících pravidel: Školní družina je určena žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1.,2. a 3. ročníku, žáci dojíždějící a žáci obou zaměstnaných rodičů. Dítě může být přijato […]

  Podrobnosti »

Back to Top