• JSME FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA

  Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola. Aby se tak mohlo stát, museli jsme zpracovat svou metodiku „Jak rozvíjíme finanční gramotnost na naší škole“. Škola tak má komplexně popsanou celou oblast finanční gramotnosti napříč ŠVP i se svými aktivitami. Zároveň získala potvrzení, že se na problematiku finanční gramotnosti důsledně zaměřila.   – zobrazeno 597x

  Podrobnosti »
 • Šestá třída s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky

  Zájem o studium na II. stupni ve třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky projevilo celkem 35 žáků současných 5. tříd, přičemž zájem o angličtinu převyšoval volnou kapacitu. Kritéria pro zařazení žáků do této třídy byla následující: pololetní hodnocení z českého jazyka a matematiky (pro zájemce o matematiku) a  z českého jazyka a anglického […]

  Podrobnosti »
 • Platby obědů

  KB       115 – 460 583 02 67 /  0100   1.  Platby obědů z bankovních účtů : Zálohu na stravné ve výši 500,- Kč posílejte do 10.(určitého měsíce)předem na měsíc následující. Například v srpnu na září, v září na říjen….. Uveďte VARIABILNÍ SYMBOL = evidenční číslo dítěte. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte. Zálohy posílejte bez prázdnin […]

  Podrobnosti »
 • Pozor – změna čísel bankovních účtů na školní rok 2017/2018!

  Pro účely hrazení záloh na školní stravování bankovním převodem používejte číslo účtu: 115-4605830267/0100 (KB) Na poplatky za školní družinu prosím užívejte výhradně bankovní účet vedený u ČSOB číslo: 105141352/0300 (ČSOB) Pro ostatní účely jako je například škola v přírodě, dary apod. platí účet číslo: 15731201/0100 (KB)   Platby je nutné rozdělit z důvodů snadnější identifikace plateb. Prosíme […]

  Podrobnosti »
 • Vážení rodiče, milé děti,

  v souvislosti s rekonstrukcí základní školy Kostelní  bude od září 2017 v naší  škole umístěna část kamenkových dětí. Jedná se o první a druhé třídy, které budou většinou pobývat v prostorách dnešní mateřské školy (vedle školní jídelny).  Do školy budou vcházet postranním vchodem. Jen jediná třída bude umístěna v 1. patře v učebně, která o prázdninách nově vznikne z kabinetu přírodopisu. Stravovat […]

  Podrobnosti »
 • Motivace, podpora, úspěch

  Naše škola realizuje projekt Motivace, podpora, úspěch Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003820 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je zaměřen na: na personální podporu – školní asistent a školní psycholog, vzdělávání pedagogů v oblastech – čtenářská, matematická a jazyková gramotnost a inkluze. Budeme realizovat sdílení zkušeností z různých […]

  Podrobnosti »
 • Školní psycholog na naší škole

  Dovolujeme si Vás informovat, že od 1.12.2016 zahájila na naší škole činnost školní psycholožka paní Mgr. Iveta Vrbová, s kterou škola navázala spolupráci v rámci projektu „Motivace, podpora, úspěch vytvořeného na základě výzvy MŠMT „Podpora škol formou projetů zjednodušeného vykazování pro MŠ a ZŠ“. Projekt je financován Evropským sociálním fondem. Bližší informace o činnosti školní […]

  Podrobnosti »

Back to Top