Placení obědů dětí

Vážení rodiče,

jelikož se naplnila minimální kapacita pro vaření obědů, začne naše kuchyň od 6. dubna 2021 vařit pro děti a jejich rodinné příslušníky (dle údajů, které jste zaslali do 24. 3. 2021 při zjišťování zájmu)

Placení obědů dětí bude probíhat obvyklým způsobem, tj. placení převodem na účet. Cena obědů je navýšena o 10,- za obalový materiál = děti 1. – 4. třída 36,- (26,- + 10,-), děti 5. – 9. třída 38,- (28,- + 10,-). Je třeba zaplatit na celý měsíc (tj. na duben 19 obědů).

Pokud má vaše dítě přeplatek, bude mu částka za obědy strhnuta z tohoto přeplatku (stav konta vašeho dítěte zjistíte na www.strava.cz, výběr  jídelny – doplníte 0005, do uživatele napíšete malými písmeny bez diakritiky jméno vašeho dítěte ve tvaru – příjmení  jméno bez mezery – např. Nováková Anežka – doplníte novakovaanezka, do hesla doplníte datum narození dítěte ve tvaru den měsíc – např. datum narození 8. 3. – doplníte 0803 – heslo musí být čtyřmístné. Pokud vaše dítě přeplatek nemá, zašlete obratem peníze na obvyklé číslo účtu.

Přihlášeným dětem, budou zadány obědy na celý měsíc. Nechtěné obědy si můžete odhlásit na www. strava. cz nebo přes záznamník.

Obědy  za rodinné příslušníky lze platit pouze v hotovosti. Cena oběda je 72,- (62,- + 10,- za obalový materiál). Placení bude probíhat ve dnech 30 . 3. – 1. 4. 2021, 11,00 – 13,00 hod. v označeném okénku školní kuchyně z ulice J. A. Komenského.

Výdej obědů bude probíhat v čase 11,30 – 14,00 v označeném okénku školní kuchyně z ulice   J. A. Komenského. Prosíme o dodržování hygienických pravidel – rozestupy, respirátory nebo roušky.

Jídelníček 5.  –  9.4. najdete zde.

  Jídelníček 12. – 16.4. najdete zde.

Sledujte změny na www.zscelakovice.cz a na našem Facebooku.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte paní Horovou 326 991 180 nebo využijte záznamník na stejném čísle.

– zobrazeno 21x

Back to Top