Program prvních třídních schůzek třídy 8.C 19. 9 .2019 od 17.30 hod. (učebna 109)

Volba zástupce třídy do SRPŠ – schůze 2 – 3x ročně, přerozdělování finančních prostředků SRPŠ

Platby do třídního fondu (TF) – Vybíranáme 500 Kč

200 Kč     – SRPŠ 1.pololetí (Pokud máte více dětí na škole, hradí je jednou za rodinu.)

440 Kč     – pracovní sešity

Plánované akce a známé termíny

27.9. Čokoládová štafeta

29. – 30.10. podzimní prázdniny

31.10. a 1.11. ředitelské volno

14.11. 16.00 schůzka důvěrníků SRPŠ

14.11. 17.00 – 19.00 konzultační třídní schůzky

15.11. Večerní běh městem (možná zkrácená výuka)

– Omluvenky dát vědět při neúčasti ve výuce a do 48 hodin zapsat to ŽK (pouze ŽK)

– Pololetní klasifikace se uvádí na přihlášky na střední školy

– ve škole již nepracuje školní psychology, pouze speciální pedagog

– 8. třídy: sportovní kurz v Albrechticích 11.5.-16.5.2020

– vzkaz od Kristine Mcgraw: nebát se mluvit v hodinách, nebát se mluvit s chybami, děti jsou u ní hodnoceny především za práci v hodinách, aktivitu, přístup (příprava na hodinu, pomůcky)

– zájezd do Velké Británie + 1 den v Paříži; info na stránkách školy, přihláška ve formulářích ke stažení – nutno odevzdat do 30.9.2019; cena: 9.500, – Kč; termín 16.5.-.22.5.20220; návrat ze sportovní ho kurzu bude přizpůsoben odjezdu do VB.

– v termínu od 9.12. do 15.12.2019 – projekt EDISON – 6-8 zahraničních vysokoškolských studentů bude působit na naší škole (prezentace pro žáky a komunikace s nimi); bude potřeba zajistit ubytování v rodinách (zájemci: jméno (popř. Jméno žáka, pokud je jiné), adresa, telefon a email)

– na jaře by měla začít rekonstrukce venkovního hřiště – TV bude většinou probíhat v tělocvičnách

Školní řád

Potvrzující podpis o seznámení se se školním řádem je v žákovské knize. Školní řád je umístěn u vstupu do školy, v naší třídě nebo na stránkách školy http://www.zs.celakovice.cz/dokumenty-a-formulare/dokumenty-ke-stazeni.

Kontakt pro omluvenky

Omluvenky můžete posílat na e-mail marek@zscelakovice.cz, případně též na

tel. číslo 737 631 115. Telefonní číslo do kabinetu 326 998 203

– zobrazeno 21x

Back to Top