Program třídní schůzky – 25. 4. 2019 třída 7. B

1. Přivítání rodičů

2. Termíny akcí do konce školního roku:

 1. 5. – průvod městem, začátek v 10 hod, výuka ukončena ve 12:35
 2. 5. – 50 let školy, škola otevřena od 9 – 17 hod, žáci mají ředitelské volno
 3. 5. – ředitelské volno
 4. 5. – taneční vystoupení ZUŠ v Kulturním domě
 5. 5. – informační schůzka pro rodiče žáků, kteří jedou do Anglie
 6. a 29. 5. – společné fotografování
 7. 5. – sportovní den na kurtech v Čelákovicích
 8. – 14. 6. – zájezd do Anglie
 9. 6. – branný den pro 2. stupeň
 10. 6. – slavnostní vyhlášení sportovní ligy a branného dne
 11. 6. – Koncert Hudba školám
 12. 6. – slavnostní vyhlášení TOP 10 a předání ředitelských pochval
 13. 6. – ukončení školního roku

 

3. Den otevřených dveří – 50 let školy

po celý den smyčky fotografií školy v minulosti a dnes, video o škole (práce dětí), výstava nejlepších výtvarných prací žáků, fotografií učitelských sborů, pohárů ze sportovních soutěží, školních kronik, prodej občerstvení a výrobků s logem školy přednášky o historii školy, hudební vystoupení, setkání bývalých kolegů a kolegyň

 

4. i-škola – využívat možnosti i-školy, v příštím roce možnost zrušení žákovských knížek

 

5. projekt EDISON – opět proběhne příští školní rok, hledáme ubytování pro 8 zahraničních studentů

 

6. poděkování za příspěvky na SRPŠ – informace p. Šturmové o jejich použití největší část půjde na modernizaci toalet

 

7. informace o prospěchu třídy – velmi se zhoršil u většiny žáků

 

8. informace o chování třídy – kázeňská opatření, časté zapomínání pomůcek a úkolů

 

9. problém žáka J. Švejdy a p. uč. Rybové – řešeno s rodiči žáka a několika dalšími, poté individuálně s rodiči žáka

 

10. Dotazy rodičů

 

11. Individuální pohovor s rodiči o prospěchu žáků

 

– zobrazeno 43x

Back to Top