Škola b udoucnosti, projekt ŠD

Soutěže se zúčastnilo všech 11 oddělení školní družiny. Cílem soutěže bylo z dostupných materiálů přetvořit dětskou představu školy v budoucnosti do reálného modelu a zároveň v jednotlivých odděleních tyto myšlenky kooperovat, aby pokud možno všechny dětské představy a myšlenky byli v modelu zakomponovány.

Soutěž i přes počáteční rozpaky vzbudila velký zájem dětí a některé dokonce sestavili vlastní model doma a přinesli ho do školy ukázat. Děti velmi bavilo, přetvářet imaginární myšlenku v reálnou věc, které jsou navíc součástí. Navíc byla při tvorbě modelů zapojena jemná motorika, která je pro děti nejen mladšího školního věku velmi důležitá.

Modely byly následně vystaveny při akci oslav 50. výročí budovy základní školy a vzbudily velmi kladné reakce a hodnocení. V současné době jsou modely vystaveny na chodbě A v prvním patře, kde jsou kladně přijímány i dalšími návštěvníky a žáky z vyšších ročníků.

Vyhlášení projektu a předání cen proběhlo v pátek 31. května v jídelně. Předávání se zúčastnil celý první stupeň a jednotlivá oddělení dostala velmi hodnotné ceny.

Celkově se projekt moc vydařil.

Na fotografie se můžete podívat v naší galerii a nebo kliknutím zde.

– zobrazeno 35x

Back to Top