druzina

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JE HRA A ZÁŽITEK

Základní informace o školní družině:

Školní družinu tvoří 11 oddělení, které navštěvují děti z prvního stupně. Kapacita ŠD je 350 dětí.

Při zájmovém vzdělávání ve školní družině vycházíme z principů volnočasové pedagogiky. Pro školní družinu specifickými prostředky naplňujeme obecné pedagogické cíle, které jsou dány školským zákonem.

Ve školní družině rozvíjíme zejména osobnost žáka, jeho schopnost kvalitně vyplňovat volný čas, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, získávání osobní samostatnosti. Školní družina umožňuje odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti a přípravu na vyučování.

Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností dětí (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží na rozhodnutí dětí, jaké z aktivit si zvolí.

sd

Vážení rodiče, ve školní družině uvítáme pomoc formou věnování finančního nebo materiálního sponzorského daru. Využít při činnosti lze například nepotřebný kancelářský papír z jedné strany potištěný, školní a kancelářské potřeby, výtvarný materiál, hračky, stolní hry, různé drobnosti vhodné na odměny pro děti (reklamní předměty, sladkosti apod.). Děkujeme!

 

Back to Top