druzina

Vážení rodiče,

ve školní družině uvítáme pomoc formou věnování finančního nebo

materiálního sponzorského daru. Využít při činnosti lze například nepotřebný kancelářský papír z jedné strany potištěný, školní a kancelářské potřeby, výtvarný materiál, hračky, stolní hry, různé drobnosti vhodné na odměny pro děti (reklamní předměty, sladkosti apod.). Děkujeme!

Děkujeme sponzorům
Každoročně oslovujeme rodiče našich dětí, zda by mohli jakýmkoli způsobem podpořit naší školní družinu. V loňském školním roce se díky firmě Tohoz, politické straně – Politika tradičních hodnot a pí. Bartošové podařilo zakoupit 12 kvalitních koloběžek, které slouží nejen k volné hře dětí, ale hlavně k výuce dopravní výchovy ve školní družině.

Dále bych chtěla poděkovat rodičům, kteří nám poskytli pomoc v podobě různých materiálů pro naší činnost.
Každé takovéto pomoci si velmi vážíme a děkujeme všem rodičům, kteří nás jakoukoli formou podporují.

Back to Top