Kapacita školní jídelny ZŠ Komenského je 700 strávníků.

Obědy ve školní jídelně

 

Kapacita školní jídelny ZŠ Komenského je 700 strávníků. Jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance základní školy, studenty a zaměstnance gymnázia a několik studentů SOU.

Vzhledem k tomu, že žáků ZŠ neustále přibývá, kapacita pro všechny výše zmiňované nebude příští rok dostačující. Orgán hygienické kontroly v žádném případě kapacitu jídelny nezvýší, my tudíž  nebudeme schopni od příštího školního roku zajišťovat stravování pro všech cca 200 studentů a zaměstnanců gymnázia, ale pouze pro 160 z nich. Paní ředitelce Pehrové jsme řádně v termínu vypověděli smlouvu a upozornili ji na fakt, že nadále budeme schopni uspokojit pouze část strávníků z řad  studentů a zaměstnanců gymnázia (viz výše zmiňovaných 160 strávníků). Ředitelce jsme předložili k podepsání novou smlouvu o zajištění stravování.

Pokud se paní ředitelka Pehrová rozhodne, že nadále nebude využívat stravovací kapacity naší školy  – na což má samozřejmě právo – chod našeho stravovacího zařízení to v žádném případě neohrozí. Odpadnou obrovské návaly na obědech (např. dle nařízení hygieny nesměly naráz obědvat děti 1. stupně s gymnaziálními studenty – problém při tvorbě rozvrhu, přeplněná jídelně v první hodině výdeje) i přetíženost zaměstnanců základní školy, kteří museli zajišťovat dozor (zákonná povinnost) pro všechny strávníky, dohoda s gymnáziem (pomoc v době obědu gymnaziálních studentů) byla bohužel neúspěšná. S poklesem strávníků očekáváme další zkvalitnění služeb školní jídelny. Pro děti z MŠ Přístavní (cca 40 dětí) budeme i nadále zajišťovat stravování, stejně tak jako pro cizí strávníky – zde formou odnášení jídla v jídlonosičích, nikoli obědváním v prostorách školní jídelny (přísný zákaz hygieny).

Všechny strávníky naší školní jídelny žádám o dodržování řádu školní jídelny, abychom navzájem předcházeli mnohdy zbytečným konfrontacím. Studentům gymnázia, pokud nadále již nebudou naši jídelnu navštěvovat, přeji kvalitní a dobrou stravu v jiném stravovacím zařízení.

 

další dokumenty:

Back to Top