ZŠ Komenského – šablony II

Od 1.12. 2018 realizujeme projekt:

ZŠ Komenského – šablony II r. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010634 podpořený z výzvy MŠMT: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt je zaměřen na podporu čtenářské a matematické gramotnosti žáků a na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci projektu pracuje na škole čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a od školního roku 2019-2020 rovněž badatelský klub. Personální podporu našim žákům i jejich rodičům poskytuje školní speciální pedagožka a psycholožka, kariérová poradkyně a školní asistentka působící ve školní družině.

Další významnou aktivitou je pravidelné zapojování práce s informačními technologiemi v hodinách mimo oblast IT. Škola v rámci projektu zakoupila 30 notebooků pro školní výuku a 10 tabletů pro družinové žáky. Cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

– zobrazeno 72x

Back to Top