Placení obědů

Nabízíme dvě varianty:

1. hotovostní platba – vždy poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující

2. platba obědů z bankovních účtů – účet školy je 115 – 460 583 02 67 / 0100

Zálohu na stravné ve výši 500,- Kč posílejte do 10. (určitého měsíce) předem na měsíc následující. Například v srpnu na září,v září na říjen …..

Uveďte VARIABILNÍ   SYMBOL = evidenční číslo dítěte. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte. Zálohy posílejte bez prázdnin(naposledy v květnu na červen a pak v srpnu na září).

Vyúčtování bude provedeno 1x za celý školní rok. Pokud budete potřebovat mimořádné vyúčtování v jiném termínu, budou Vám přeplatky vyplaceny hotově u paní hospodářky ve školní jídelně.

Bývalé sporožirové účty (osobní účty) placené inkasem jsou od září 2018 zrušené.

OBĚDY   NA   ZÁŘÍ   2019

SE  BUDOU  PLATIT VE  DNECH

28.8. + 29.8. + 30.8.2019

 od 8.00 do 13.00 hodin

PŘIHLAŠOVÁNÍ  OBĚDŮ  NA NOVÝ  ŠKOLNÍ  ROK  NA  MĚSÍC  ZÁŘÍ :

Rodiče,kteří platí obědy pro své děti přes účty,musí nahlásit osobně nebo telefonicky, od kterého dne v září začne jejich dítě chodit na obědy.I když jsou si vědomi,že platbu zaslali.

Nelze na měsíc září nahlašovat obědy automaticky.

Případné dotazy volejte na telefonní číslo       326 991 180, 326 998 216

Děkuji za pochopení, vedoucí ŠJ, Beranová– zobrazeno 342x

Back to Top