Bankovní spojení

15731201/0100  = KB – hlavní účet

Slouží pro platby kroužků ZŠ a ostatních akcí školy jako je škola v přírodě, lyžařský nebo sportovní kurz, ostatní zájezdy, sponzorské dary (při platbách prosím uvádějte vždy přidělený variabilní symbol a v textu uveďte jméno žáka a třídu)

115-4605830267/0100 = KB  – školní jídelna

Slouží pro platby záloh na školní stravování. Každý strávník má přidělen při přihlášení VS, který prosím uvádějte při platbách záloh. V textu můžete uvést jméno dítěte a třídu.

123-1403940237/0100 = KB – školní družina

Slouží k úhradě poplatků a kroužků pořádaných školní družinou.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel, zasloužíte se o včasné dohledání vaší platby!

Back to Top