Žádost o zařazení dítěte do školní družiny ve školním roce 2024/2025 zde.

Přihláška na družinové kroužky zde.

Žádost o uvolnění dítěte za ŠD zde.

Protokol k čipu pro účely ŠD zde.

Předávací protokol čipu školní družiny zde.

Zápisní lístek do ŠD zde.

Odhlášení žáka ze ŠD zde.

Back to Top