Zápis z jednání náhradní valné hromady členů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Čelákovicích dne 25. 4. 2024 ve sborovně ZŠ od 16 hod. zde.

Zápis z jednání náhradní valné hromady členů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Čelákovicích dne 23. 11. 2023 ve sborovně ZŠ od 16 hod. zde.

Zápis z jednání náhradní valné hromady členů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Čelákovicích dne 27.04.2023 ve sborovně ZŠ od 16 hod. zde.

Zápis z jednání náhradní valné hromady členů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Čelákovicích dne 14. 11. 2019 od 16.00 hod zde.

Zápis z jednání náhradní valné hromady členů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Čelákovicích dne 11. 6. 2019 od 16.50 hod zde.

Zápis z jednání valné hromady členů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Čelákovicích dne 11. 6. 2019 od 16.30 hod zde.

Zápis z jednání náhradní valné hromady členů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Čelákovicích dne 26. 5. 2022 ve sborovně ZŠ od 16 hod zde.

Zápis z jednání náhradní valné hromady členů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Čelákovicích dne 24. 11. 2022 ve sborovně ZŠ od 16 hod zde.

Doplněk k zápisu z jednání 20. 11. 2022 zde.

Back to Top