• Naše škola realizuje projekt: ZŠ Komenského – Šablony OP JAK

  reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006627 Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I Operační program Jan Amos Komenský Projekt je zaměřen na následující témata: Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání Personální podpora Inovativní vzdělávání žáků a účastníků zájmového vzdělávání Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí […]

  Podrobnosti »
 • Projekty EU 2022

  Doučování žáků škol – více info zde. Národní plán obnovy pro školy – více info zde. – zobrazeno 56x

  Podrobnosti »
 • Motivace, podpora, úspěch

  Naše škola realizuje projekt Motivace, podpora, úspěch Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003820 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je zaměřen na: na personální podporu – školní asistent a školní psycholog, vzdělávání pedagogů v oblastech – čtenářská, matematická a jazyková gramotnost a inkluze. Budeme realizovat sdílení zkušeností z různých […]

  Podrobnosti »
 • Dobýváme Anglii od jihu Za poslední půlrok se podařilo naší škole zorganizovat dvakrát zájezd do Velké Británie pro žáky 2. stupně. Nejprve za finanční podpory rodičů, kteří dopřáli svým ratolestem návštěvu Francie a Velké Británie a posléze, díky finanční dotaci Evropské unie v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ výzva č. 56, mělo 40 žáků možnost […]

  Podrobnosti »
 • Oznámení o zrušení výběrového řízení

  Vedení školy oznamuje zrušení výběrového řízení „Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT – Zahraniční jazykový kurz pro učitele“, číslo veřejné zakázky C151349, z důvodu neobdržení žádné nabídky.   – zobrazeno 1360x

  Podrobnosti »
 • Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“

  V rámci realizace IPo Jazyky v zahraničí vyhlašuje Základní škola Čelákovice, J.A.Komenského 414, okres Praha-východ výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“. Dokumentaci k výběrovému řízení naleznete zde. Otvírání obálek proběhne 22.5.2015 od 11.01 hod ředitelně školy. – zobrazeno 1629x

  Podrobnosti »
 • Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT – Zahraniční jazykový kurz pro učitele „

  V rámci realizace IPo Jazyky v zahraničí vyhlašuje Základní škola Čelákovice, J.A. Komenského 414, okres Praha-východ výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT – Zahraniční jazykový kurz pro učitele .“ Dokumentaci k výběrovém řízení naleznete zde. Otvírání obálek proběhne 22.5.2015 od 11.01 hod ředitelně školy. – […]

  Podrobnosti »
 • Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51

    Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Projekt „Podpora interaktivity ve […]

  Podrobnosti »
 • ZDRAVÁ ABECEDA

    Zdravá abeceda dnes patří k nejznámějším a nejrozšířenějším preventivním programům pro mateřské školy. Cílem projektu je rozšířit tematickou metodiku pro další instituce, které o dítě pečují po odchodu z mateřské školy, tj.. na školy a v jejich rámci na školní družinu, kde děti tráví volný čas a na školní jídelnu.   Jedná se nám o to, […]

  Podrobnosti »
 • INVESTOVÁNÍ HROU

  Projekt č. : CZ.1.07/1.1.00/54.0016 Vyhlašovatel. MŠMT Do projektu „Investování hrou“ se zapojila naše škola v srpnu 2014 jako partner (s finančním příspěvkem) společnosti EDIFICE construcion & consluting, s.r.o.. Projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblastí podpory je „Zvyšování kvality ve vzdělávání.“ Projekt je zaměřen na […]

  Podrobnosti »

Back to Top