Olina Horová, hospodářka ŠJ: 326 998 216 – Odhlášení obědů, platby obědů, informace o stravování

Pavel Hrách, vedoucí ŠJ: 326 998 226

Back to Top