• Zápis do 1. třídy na školní rok 2022/23

    čtvrtek 7. 4.  13 – 17 hodin, pátek 8. 4.  13 – 16 hodin (dodatečný zápis bude 20. 4. 2022 po telefonické domluvě) se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí, které dostaly v loňském roce odklad školní docházky. Zákonný zástupce je povinen podle § 36, Školského zákona č. 561/2004 […]

    Podrobnosti »
  • Obvody

    MĚSTO ČELÁKOVICE   Obecně závazná vyhláška E 3/2015 města Čelákovic o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Čelákovice Zastupitelstvo města Čelákovic stanovilo na svém zasedání dne 29. 4. 2015 usnesením č. 4/2015/9.3 na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání […]

    Podrobnosti »

Back to Top