Elektronické přihlašování ke stravování pro nové strávníky ZŠ a Gymnázia

Elektronické přihlašování ke stravování pro nové strávníky ZŠ a Gymnázia

1.        Přihlaste se: na Strava.cz | Založit účet

2.         Vyplňte krátký formulář a odešlete

3.         Na zadaný email Vám přijde potvrzení o přijetí přihlášky

4.         Po zpracování formuláře školní jídelnou vám dorazí na e-mail přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo pro první přihlášení) a pokyny k úhradě stravného (číslo bankovního účtu školní jídelny 115-4605830267/0100, čtyřmístný variabilní symbol: ****)

Předpokládané náklady na žáka za měsíc je 750 Kč. Úhradu je nutné provést do 15. dne v měsíci před zahájením stravování. Při nedostatečné výši zálohy nemůže být strava objednána a ani vydána. Na měsíc září je nutné přihlásit počátek odebírání stravy telefonicky nebo na strava.cz. Další měsíce při dostatečném stavu záloh budou přihlašovány automaticky hromadně, ale jen oběd číslo 1. Poté lze měnit na oběd číslo 2 na strava.cz.

Podrobnější informace naleznete v řádu školní jídelny na webových stránkách www.zscelakovice.cz v záložce jídelna případně na tel. 326 998 216.

Back to Top