• Zeměpis trochu jinak

    Dnes, v hodině zeměpisu, se třída osmáků proměnila v mé průvodce, protože jako Pražačka a nová učitelka jsem naprosto neznalá města Čelákovic. Žáci mě zavedli na náměstí, ukázali mi úřad, radnici a další školy. Potom jsme zamířili k místní tvrzi, kde se nachází muzeum. Vystoupali jsme schody ke krásnému Kostelu Nanebevzetí Panny Marie, který byl, bohužel, […]

    Podrobnosti »
  • Sportovali jsme v září

    ČOKOLÁDOVÉ ŠTAFETY Ve čtvrtek, 27. září se uskutečnil již 44. ročník ČOKOLÁDOVÝCH ŠTAFET v běhu na 10 x 250 metrů. Ke zdárnému průběhu akce na zrekonstruovaném školním hřišti dopomohlo nádherné počasí. Atmosféru umocnila řada diváků v podobě rodičů a prarodičů, kteří vzpomínali na časy, kdy zde běhali na starém škvárovém hřišti. Štafety začaly v deset […]

    Podrobnosti »

Back to Top