Název: 

Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace

Adresa:

J. A. Komenského 414 / 7, Čelákovice, PSČ 250 88 mail: info@zscelakovice.cz telefon: 326 99 82 11 www stránky: www.zscelakovice.cz

IZO: 108003892

IČO: 00876275

Zřizovatel:

Město Čelákovice náměstí 5. května 1/11 250 88 Čelákovice okres Praha-východ

IČO: 00240117

Vedení školy:

PaedDr. Alena Pechalová – ředitelka školy pechalova@zscelakovice.cz

Mgr. Renáta Michaliková – zástupce ředitelky michalikova@zscelakovice.cz

Ing. Vilma Michelčíková – zástupce ředitelky michelcikova@zscelakovice.cz

Kapacita:

Kapacita školy – 800 žáků

Kapacita školní jídelny – 800 strávníků

Kapacita školní družiny – 350 žáků

Základní informace

škola funguje od roku 1969 právní subjekt od roku 1992 identifikátor právnické osoby  600 052 010 komplexní rekonstrukce: 1999 – 2002

Materiální zázemí a aktivity školy

 • počet budov 1, atriová škola s množstvím zeleně uvnitř i vně
 • počet tříd ZŠ – 32
 • areál školní družiny, tři počítačové pracovny – investice zřizovatele i sponzora
 • 10 učeben s interaktivními tabulemi
 • 2 informační panely Amos vision – propojeno s online školou
 • 100% propojení intranetem – PC v každém kabinetě, wi – fi
 • specializované učebny: 12 (pracovna chemie a fyziky, tři počítačové pracovny – celkem s 26 pevnými počítači a 45 notebooky v učebnách pro žáky, pracovna hudební výchovy, pracovna výtvarné výchovy, knihovna, pracovna přírodopisu, dvě tělocvičny, jazyková pracovna, školní kuchyňka), ostatní učebny 26 (včetně ŠD).
 • hřiště, v areálu školy dopravní hřiště, 2 atria – malé slouží dětem 1. a 2. tříd umístěným v areálu E, velké všem žákům základní školy, městský bazén v bezprostřední blízkosti – se školou tvoří architektonickou součást
 • keramická dílna
 • 100% vybavenost šatními skříňkami- v letošním roce obnovena většina skříní 2.stupně
 • systém BELLhop – čipy pro vstup do školy ŠD a školní jídelny i pro vstup žáků do školy
 • mléčný automat – projekt Mléko do škol
 • zapojení do projektu Ovoce do škol
 • nápojový automat, sponzorsky zajištěná výrobna sycené i neperlivé vody v přízemí školy – zdarma pro všechny žáky a zaměstnance
 • kvalitní školní jídelna s rozšířenou nabídkou jídel
 • solidní zázemí – toalety, moderní vybavenost tříd, kabinetů, nový nábytek ve většině tříd, odpočinkové zóny pro děti na chodbách, herní prvky v atriu atd.
 • ve druhém patře budovy sídlí gymnázium

Aktivity:

 • široká nabídka mimoškolních aktivit – kroužky cizích jazyků, PC kroužky, sportovní kroužky, zdravotní tělesná výchova apod.
 • kroužky v rámci ŠD – angličtina, šachy, vaření
 • tradiční akce slavnostní vítání prvňáčků, vánoční besídky pro rodiče, vánoční a velikonoční jarmark, spolupráce s MěK, MDDM, Den volných hodin pro rodiče, Mikulášská stezka odvahy, Noc s Andersenem, interní soutěže – více kapitola 10 výroční zprávy)
 • lyžařské výcvikové kurzy, výchovně vzdělávací pobyty, školy v přírodě a výlety (i do zahraničí), pravidelný turistický kurz pro 8. ročníky
 • žákovský parlament – schází se s vedením školy cca 4krát ročně
 • speciální pedagog
 • kariérový poradce – kancelář v budově školy, hrazeno z projektu EU
 • asistenti pedagoga pro žáky, důsledné čerpání podpůrných opatření pro žáky
 • zařazení v environmentálních projektech, spolupráce s pražskou ZOO, Ekoškolou, psím útulkem v Lysé nad Labem, kočičím útulkem Mochov apod.
 • charitativní činnosti – adopce klokana v pražské ZOO, spolupráce s charitativními organizacemi (Život bez bariér, UMÚN – umělci malující ústy a nohama)
 • čerpání peněz z projektu EU – projekt Šablony III, vlastní projekty – Podpora výchov, čerpání sponzorských darů apod.
 • projektová výuka
 • rodilá mluvčí – konverzace v rámci výuky AJ na 2. stupni ZŠ
 • Tradiční zájezd do Anglie

Back to Top