Název:  Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace

Adresa: J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice

mail: info@zscelakovice.cz

telefon: 326 99 82 11

fax: 326 99 82 34

www stránky: www.zscelakovice.cz

IZO: 108003892

IČO: 00876275

 

Zřizovatel:

Město Čelákovice

náměstí 5. května 1/11

250 88 Čelákovice

okres Praha-východ

IČO: 00240117

 

 

Kapacita:

Kapacita školy – 800  žáků

Kapacita školní jídelny – 800 strávníků

Kapacita školní družiny – 350 žáků

 

Základní informace:

škola funguje od roku 1969

právní subjekt od roku 1992

identifikátor právnické osoby  600 052 010

komplexní rekonstrukce: 1999 – 2002

 

 

Materiální zázemí a aktivity školy

 • počet budov 1, atriová škola s množstvím zeleně uvnitř i vně
 • počet tříd ZŠ – 32
 • areál školní družiny, dvě počítačové pracovny – investice zřizovatele i sponzora
 • 10 učeben s interaktivními tabulemi
 • 100% propojení intranetem – PC v každém kabinetě, wi – fi
 • specializované učebny: 12 (pracovna chemie a fyziky, dvě počítačové pracovny – celkem 56 PC v učebnách pro žáky, pracovna hudební výchovy, pracovna výtvarné výchovy,  knihovna,  pracovna přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, dvě tělocvičny,  jazyková pracovna, školníkuchyňka), ostatní učebny 26 (včetně ŠD).
 • hřiště, v areálu školy dopravní hřiště, 2 atria – malé slouží dětem MŠ, velké všem žákům základní školy,  městský bazén v bezprostřední blízkosti – se školou tvoří architektonickou součást
 • keramická dílna
 • 100% vybavenost šatními skříňkami
 • mléčné automaty – projekt Mléko do škol
 • zapojení do projektu Ovoce do škol
 • pitný režim –  nápojový automat, sponzorsky zajištěná výrobna  sycené vody v přízemí školy – zdarma pro všechny žáky a zaměstnance
 • kvalitní školní jídelna s rozšířenou nabídkou jídel
 • solidní zázemí – toalety, moderní vybavenost tříd, kabinetů, nový nábytek ve většině tříd, odpočinkové zóny pro děti na chodbách, herní prvky v atriu atd.
 • ve druhém patře budovy sídlí gymnázium

Aktivity:

 • široká nabídka mimoškolních aktivit – kroužky cizích jazyků,  PC kroužky,  sportovní kroužky, hra na flétnu, zdravotní tělesná výchova apod.
 • kroužky v rámci ŠD – výtvarný, plavání, počítače, šikovné ruce, sportovní
 • tradiční akce slavnostní vítání prvňáčků, vánoční besídky pro rodiče, vánoční a velikonoční jarmark, spolupráce s MěK, MDDM,  Den volných hodin pro rodiče, Mikulášská stezka odvahy, Noc s Andersenem, interní soutěže – více kapitola 10 výroční zprávy)
 • lyžařské výcvikové kurzy, výchovně vzdělávací pobyty,  školy v přírodě a výlety (i do zahraničí), pravidelný turistický kurz pro 8. ročníky
 • žákovská samospráva
 • speciální  pedagog– kancelář v budově školy, hrazeno z projektu EU
 • asistenti pedagoga pro žáky, důsledné čerpání podpůrných opatření pro žáky
 • zařazení v envirometntálních projektech, spolupráce s pražskou ZOO, Ekoškolou, psím útulkem v Lysé nad Labem, kočičím útulkem Mochov apod.
 • charitativní činnosti – podpora sběrem PET víček, adopce klokana v pražské ZOO,  spolupráce s charitativními organizacemi (Život dětem, Život bez bariér, UMUN – umělci malující nohama a ústy)
 • čerpání peněz z projektu EU –  projekt Šablony II,  čerpání grantů– Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců, Obědy pro děti od společnosti Women for Women, vlastní projekty – Podpora výchov, čerpání sponzorských darů apod.
 • projektová výuka
 • tradiční  zájezd do Anglie
 • rodilá mluvčí – výuka AJ na 2. stupni ZŠ

Back to Top