Beseda k projektu Prevence rizikového chování dětí a mládeže – Čelákovice 2016-2018; místo a čas konání: sborovna 10.11.2016 (mezi 17.– 19. hod.)

V návaznosti na projekt Města Čelákovice Prevence rizikového chování dětí a mládeže 2016-2018 bude možnost konzultovat s manželi Kašparovými, realizátory projektu, v termínu třídních schůzek, tedy 10. listopadu 2016 mezi 17. a 19. hod., výstupy a závěry z jejich šetření v jednotlivých třídách, kde byla již realizace projektu zahájena. Besedu bude možno navštívit ve sborovně školy.


V návaznosti na projekt Města Čelákovice Prevence rizikového chování dětí a mládeže 2016-2018 bude možnost konzultovat s manželi Kašparovými, realizátory projektu, v termínu třídních schůzek, tedy 10. listopadu 2016 mezi 17. a 19. hod., výstupy a závěry z jejich šetření v jednotlivých třídách, kde byla již realizace projektu zahájena. Besedu bude možno navštívit ve sborovně školy. Vzhledem k tomu, že ke dni třídních schůzek byl program pro první pololetí školního roku 2016/2017 teprve v začátku, týká se možnost této besedy především zákonných zástupců dětí ze tříd, kde byl již uskutečněn. Ke dni 10. 11. by to měly být třídy 3.A, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 5.A, 5.C, 5.D, 7.A a 7.B.

První část projektu bude postupně realizována ve všech třídách počínaje třetími a konče devátými ročníky v termínu od 7. 11. do 21.11.2016. Na tento první blok budou navazovat další tři, rozvržené až do konce školního roku 2017/2018.

Beseda je otevřena i pro všechny ostatní zájemce z řad zákonných zástupců, kteří by měli potřebu konzultovat problém v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, nebo v oblasti právní odpovědnosti vzhledem k potenciálnímu rizikovému chování dětí a mládeže.

 

M. Rychetský

školní metodik prevence

– zobrazeno 767x

Back to Top