BRANNÝ DEN PRO 5.-9.TŘÍDY. KONEC VÝUKY VE 12.35!

V pondělí 6.6.2016 pořádá naše ZŠ ve spolupráci s Muzeem civilní obrany Ústí nad Labem BRANNÝ DEN.

Branná výchova jako vyučovací předmět byla po roce 1989 zrušena a její základ byl rozmělněn do jednotlivých předmětů. V současné době se vrací do škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů.

Žáci budou pracovat ve skupinách a jejich činnost bude prakticky zaměřena na situace, se kterými se mohou v běžném životě setkat. Může se jednat o přivolání záchranky, poskytnutí první pomoci při úrazech, jak se chovat při povodních, požárech a kromě základních věcí o armádě se jim také vysvětlí, jaká nebezpečí hrozí při chemických haváriích a jaké jsou ochranné prostředky. Vyzkouší si i střelbu ze zbraní armády ČR (airsoft) nebo vzduchovek, hod granátem na cíl, jak správně použít ochrannou masku, co jsou nebezpečné chemické látky, zdravověda (první pomoc), resuscitační figurína, práce s mapou a buzolou,výklad povinnosti občana při obraně státu v rámci programu POKOS atd..

Branný den bude probíhat v areálu školy a bude trvat přibližně 5 vyučovacích hodin. Po skončení programu končí všem žákům 5. – 9. tříd vyučování.

– zobrazeno 1272x

Back to Top