Budoucím šesťákům

Milí budoucí šesťáci, vážení rodiče,

od příštího školního roku 2017/2018 plánujeme na II. stupni naší ZŠ otevřít tři 6. třídy, přičemž jedna třída se bude specializovat na anglický jazyk a matematiku. V této třídě bude mít polovina žáků navíc 1 hodinu angličtiny a druhá polovina 1 hodinu matematiky na úkor 1 hodiny českého jazyka. V 7. – 9. ročníku bude rozšířená výuka nahrazovat volitelné předměty.

Ve zbývajících dvou třídách bude probíhat výuka dle dosavadního učebního plánu.

Všichni žáci 5. tříd, kteří neodchází na víceletá gymnázia, obdrželi formulář, kde vyplní, zda mají zájem studovat ve specializované či klasické třídě. Vyplněný a rodiči podepsaný formulář je třeba odevzdat třídním učitelům do 5.6.2017.

V případě dotazů se obraťe písemně nebo telefonicky na zástupkyni II. stupně V. Michelčíkovou (tel. 326 998 259, michelcikova@zs.celakovice.cz).

– zobrazeno 854x

Back to Top