• Nové monitory z fondu SRPŠ

    Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří přispívají peněžní částkou do fondu SRPŠ. Nashromážděné finanční prostředky jsou pak z velké části cíleně využívány ke zkvalitnění výuky našich žáků. Na začátku října letošního školního roku bylo z fondu SRPŠ zakoupeno do počítačové učebny sedm nových monitorů, které nahradily ty zastaralé. Práce na počítačích tak bude zdravější pro […]

    Podrobnosti »

Back to Top