DEN ZEMĚ

Ve středu 20. dubna 2016 po velké přestávce se všechny druhé třídy zúčastnily soutěží, které pro ně ke Dnu Země připravili žáci osmých a devátých tříd pod vedením paní učitelky Lenky Vojtíkové a pana učitele Michala Šupa.

Na dopravním hřišti u naší školy na děti čekalo sedmnáct stanovišť se spoustou zajímavých úkolů.

Čtyř až pětičlenná družstva poznávala živočichy a rostliny, stopy zvířat, hádala věci podle čichu a hmatu, trénovala svoji paměť, třídila odpad a srovnávala odpadový materiál podle délky rozpadu, plnila několik úkolů s pet-víčky.

Za každý splněný úkol na jednotlivých stanovištích dostávala družstva razítko. Protože všichni vzorně splnili zadané úkoly, dostali na konci sladkou odměnu.

Soutěživé dopoledne se nám velmi líbilo. Těm, kteří ho pro nás připravovali, moc děkujeme.

V obrazové galerii se můžete podívat na několik fotografií z této akce.

 

Helena Kopecká a třída 2. D

 

– zobrazeno 588x

Back to Top