Den Země

denzeme2016

Ve středu 20. dubna jsme na dopravním hřišti strávili velmi pěknou hodinku.

Ke Dni Země pro nás žáci osmých a devátých tříd připravili vědomostní soutěže týkající se ekologie.

Děti v pěti až šesti členných skupinách plnily zajímavé úkoly u připravených sedmnácti stanovišť.

Družstva poznávala některé rostliny (květiny, keře, stromy a jejich šišky), třídila odpad do barevných kontejnerů, podle čichu a hmatu měla určit některé přírodniny, srovnávala odpad podle jeho délky rozkladu, s pet víček stavěla obrazce podle předlohy, poznávala některá zvířata či házela víčka na terč.

Za každý splněný úkol dostávala družstva razítko a nakonec je neminula ani sladká odměna.

Všichni jsme odcházeli spokojeni a s dobrou náladou, neboť plnění úkolů nás velmi bavilo.

 

žáci 2. C

 J. Knobová

– zobrazeno 642x

Back to Top