Distanční výuka

Základem vzdělávání ve škole je prezenční výuka. V období krizových nebo mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo KHS nebo z důvodu nařízení karantény je možné, že pro danou skupinu (třídu, žáka) bude fungovat vzdělávání distanční.

O přestupu žáka do distančního vzdělávání vždy rozhoduje jen ředitel školy za konkrétních podmínek, tj. když z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví nebo KHS je uvalena karanténa na většinu žáků dané třídy (více než polovinu). V tomto případě mají žáci povinnost se distančně vzdělávat.

Žákům byly zřízeny přístupy do aplikace umožňujících distanční vzdělávání. Pro žáky 6. až 9. tříd je povinnou aplikací, ve které se distanční vzdělávání bude odehrávat, aplikace „Microsoft Teams“. Prostřednictvím této aplikace budou vedeny vyučovací video hodiny dle stanoveného rozvrhu a žákům bude zadávána domácí práce. Žáci prvního stupně mohou rovněž pracovat v aplikaci Microsoft Teams nebo příslušní učitelé mohou zvolit jiný způsob výuky. Vyučující předem zváží všechny možnosti a včas informuje zákonné zástupce o zvoleném způsobu. Žáci byli s prací ve výše uvedené aplikaci seznámeni na začátku školního roku v hodinách informatiky a pracovních činností nebo v ní pracovali již na jaře loňského roku. Seznámit se s prací v této aplikaci můžete rovněž na  https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4 .

Back to Top