Dobrý den vážení rodiče,

zdravím tentokrát ze školy, kde se normálně učí, i když ne v plném rozsahu. Od 11. 5. nastoupily dva 9. ročníky v počtu 15 a 13 žáků. Jejich rozvrh je denně čtyřhodinový a nasazeny jsou pouze matematika a český jazyk jako příprava na přijímací zkoušky.

od 25. 5. nastoupilo do školy 215 žáků 1. stupně, kteří jsou rozděleni do 17 skupin, z nichž 7 pokračuje ještě odpolední družinou.  Pobývat ve škole mohou od 8–16 hodin. Stravu jsme s ohledem na vysoké množství přítomných dětí řešili obědovými a svačinovými balíčky pro zájemce.  Do školy děti vstupují třemi vchody, u každého služba z řad pedagogů měří žákům tělesnou teplotu. Poté děti plynule přecházejí do svých tříd. Většina dětí tráví dopolední vyučování se svými třídními učiteli a rozhodně se nejedná o hlídání dětí. Probíhá výuka tak, abychom mohli s čistým svědomím říct, že se nám i v provizorních podmínkách letošního nouzového stavu podařilo zvládnout probíranou látku a uzavřít ročník.  

Věřte, že dodržení všech nařízení, eliminace dětí, oddělení od sebe v době přestávek, zajištění hygieny apod. je velmi náročné nejen na přípravu, kontrolu a organizaci, velký nápor zažívají i přítomní učitelé. Po celé dopoledne se od dětí neodtrhnou, tráví s nimi přestávky v učebnách, společně jedí, společně se učí, společně odpočívají. Většina skupin je téměř na hraně kapacity a sami jste v době krize zjistili, jak obtížné je zabavit dvě děti doma celé dopoledne, tady má učitel bez televize, mobilů, tabletů stejnou práci, ale s 15 dětmi.

V jednom z prvních příspěvků na začátku této krize jsem psala, že známky rozhodně nejsou letos to nejdůležitější, a to platí. Veřejnost z médií ví, že nelze ve známce na vysvědčení zohlednit práci v době této krize, proto jsou známky na závěrečném vysvědčení ne zcela objektivní. Pravdu o poctivosti domácí přípravy a plnění zadávaných úkolů ukáže až příští školní rok, protože ten, kdo těchto několik měsíců vypustil, bude látku jen velmi těžko dohánět.

8. června by mohl být v omezeném režimu otevřen i 2. stupeň. Po zralé úvaze s ohledem na množství žáků 1. stupně, kteří se ve škole pohybují , využije naše škola zákonnou možnost a školu pro 2. stupeň od 8. června neotevře.

Sledujte naše stránky, systém předání vysvědčení a další důležité informace včas zveřejníme.

 

 

Alena Pechalová

ředitelka školy

– zobrazeno 293x

Back to Top