Dobrý den vážení rodiče a děti,

po týdnu volna a podzimních prázdnin se do školy nevrátíme. I s tímto scénářem jsme v uplynulém týdnu počítali, i na něj  jsme se připravili. 

Distanční výuka bude probíhat v online i offline rovině. Nemysleme si nikdo, že stačí dítěti strávit několik hodin v online připojení se třídou a vyučujícím a tím jeho povinnosti žáka končí. Online výuka je vodítkem, pomůckou, návodem – po jejím skončení se dítě musí věnovat vypracovávání úkolů, zopakování látky, procvičování samo. Nemusím zdůrazňovat, jak je obtížný tento způsob výuky nejen pro děti, ale i pro učitele. A jak zkreslené jsou výsledky práce.  Pocítili jsme to už na jaře a při zadávání známek na závěrečné vysvědčení, kde jsme mnozí přimhouřili oči a řekli si, že ten propad příští rok doženeme. Jen jsme se nadechli a mohli začít pořádně učit a hodnotit, jsme opět doma a nikdo nevíme, jak dlouhou dobu zde děti  stráví. Všichni by si měli uvědomit, že teď jde o znalosti, ne o známky. Že to, jak žák v této  době pracuje, se projeví při přijímacích zkouškách, v dalších letech, kdy mu jeho absence učení v této době způsobí velké problémy. Poslouchejte své učitele, sledujte pozorně výuku, ptejte se jich, když nerozumíte a hlavně -učte se sami, pravidelně, denně. 

Mnozí z nás změnili rozvrhy a rozšířili je o další online hodiny. Budeme se s dětmi spojovat a zadávat referáty, seminární práce apod. tak, aby děti objem látky daného předmětu zvládly a byly splněny všechny cíle našeho ŠVP, resp. RVP. Jen tak budeme schopni žáky hodnotit a tím jim poskytnout tolik potřebnou zpětnou vazbu. Především u druhostupňových tříd došlo k značnému rozšíření rozvrhů, které jsou platné již od 2. listopadu a naleznete je zde.

Děkuji všem, kteří chápou stejně jako já stávající situaci jako napjatou a alarmující ve vztahu ke vzdělávání a vzdělanosti našich dětí a přistupují k ní  s potřebnou odpovědností. 

Alena Pechalová

– zobrazeno 64x

Back to Top