Dobrý den vážení rodiče a děti,

Všichni jsme prožili netradiční Velikonoce a vracíme se do pracovního režimu, ve kterém se pohybujeme už více jak měsíc. Sama vnímám, jak potřebné velikonoční prázdniny byly. Pro vás, rodiče, pro vás, děti i pro nás, učitele. Chvíli vypnout a zapomenout na počítače a notebooky, i když oči k nim často zabloudily, bylo nutností.  Děkuji dnes tedy především všem rodičům a učitelům, kteří ctili volno a neposílali úkoly, nezadávali řešení, nedotazovali se.  Odpočatí se teď všichni zase budeme věnovat svým běžným pracovním úkolům s větším nadšením a odhodláním. Také snad i proto, že každým dnem, který strávíme v neobvyklém režimu, se blíží jeho konec a návrat k běžnému životu.  

Ráda bych dnes poděkovala vedení města, které je s řediteli příspěvkových organizací v pravidelném kontaktu, jeho zprávy jsou konstruktivní, věcné a jasné.  Vedení města odpovídá i individuálně na otázky týkající se jednotlivých organizací, zajímá se o způsob výuky, o způsob řízení školy apod.  Zprávy z jednání krizového štábu zasílá okamžitě a my je obratem umísťujeme na naše stránky.  

6. dubna proběhl řízený rozhovor ředitelky školy a ČŠI, která v současné době mapuje způsob řízení škol, mapuje využívané zdroje on line výuky, kontroluje i nyní využívání pracovní doby pedagogickými pracovníky, způsoby předávaní domácích úloh, jejich kontroly a předání zpětné vazby rodinám. Zajímá se, jak bude škola hodnotit žáky na konci školního roku. Osobně se domnívám, že toto není otázka, která by dnes byla na pořadu dne a ředitel školy je malým pánem pro její zodpovězení. Nechci znovu opakovat, jak zkreslená klasifikace v letošním pololetí je a očekávám, že MSMT vydá centrální pokyn, jak má klasifikace probíhat.  

Zatím ale před sebou máme konec teprve 3. čtvrtletí, text pedagogické rady bude v horizontu týdne rozeslán všem ped. pracovníkům k připomínkování a k dalším podnětům a posléze podepsáno Usnesení. Tento týden přijímáme nového pracovníka, tento týden jednáme s firmami ve věci úprav šaten a sprch u tělocvičny. Život ve škole se sice přibrzdil, ale nezastavil, i tady se připravujeme na návrat a chceme, aby děti a pedagogy přivítala škola krásnější a lépe vybavená. 

Alena Pechalová  

ředitelka školy   

– zobrazeno 166x

Back to Top