Dobrý den vážení rodiče, dobrý den děti,

za necelý týden budou Velikonoce a škola je stále zavřená. Děti i učitelé se adaptovali na novou situaci, nastavili si pravidla, pracují v daném režimu, komunikují po síti, zkouší se, známkuje se  – a přitom si všichni uvědomujeme, jak moc nám chybí osobní kontakt s dětmi, okamžitá zpětná vazba a děti vnímají,  jak důležitý je pro ně kontakt s učitelem. Nové podmínky nás nutí využívat maximálně dostupnou techniku, orientovat se v online materiálech, edukačních stránkách a pro budoucnost to považuji za velmi přínosné. Využíváme techniku jako nikdy, zdokonalujeme se a mnozí z nás našli – byli nuceni najít – kvantum výukového materiálu, někdy tak dobrého, že se stane nedílnou součástí jejich příprav a výuky  i po nástupu do školy.  Přes snahu nás všech ale víme, jak zkreslené známky v tomto pololetí budou. Víme ale také, že známky nejsou nejdůležitějším atributem, devizou, kterou si děti z letošního druhého pololetí odnesou.  Učitelé v drtivé většině navázali s dětmi i rodiči nadstandardní vztahy, vazby jsou většinou skoro osobní, až na výjimky zatím nevnímáme nevraživost veřejnosti, spíš podporu naší práci a sounáležitost. A za to děkujeme, stejně tak jako za slova uznání, kterých je stále víc a víc. Na závěr po příspěvcích zástupkyň si dovolím i dnes některé  maily rodičů  citovat. 

Alena Pechalová  

Učitelé nestojí před tabulí, žáci nesedí ve školních lavicích a výuka přesto běží dál. Dva týdny překotného zadávání domácí práce a odkazování na on-line zdroje nás přesvědčilo, že je nutné přesunout výuku na obrazovky našich notebooků a chytrých telefonů. Už samotné zprovoznění a zorganizování pracovních videokonferencí bez osobního kontaktu, na dálku, bylo časově náročné, ale po týdnu zkušebního provozu se situace stabilizovala. Od konce března jsme nejdříve zavedli výuku, která se soustředila na hlavní předměty, tj. český jazyk, matematiku a anglický jazyk. Bylo důležité, aby si žáci i učitelé zvykli tímto způsobem pracovat.  Rozvrhy byly vytvořeny pro všechny třídy, takže žáci a učitelé mají pevně stanoveny své hodiny, děti vědí, na kterou hodinu a jak se připravit. Rovněž jsme zohlednili možnost nedostatečného počtu ICT zařízení v rodinách s dvěma a více dětmi na 2. stupni tak, že rozvrhy sourozenců se vzájemně nekryjí. Zprostředkovaný kontakt pomohl výuce, okamžité vysvětlení látky většina dětí vítá. Postupně do rozvrhů připojujeme další předměty. I tak jsme s dětmi i rodiči nadále v mailovém kontaktu, zadané úkoly pečlivě kontrolujeme, sjednotili jsme způsob zadávání domácích úkolů, a to prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.  Učitelé, kteří měli doma zastaralou techniku, využili nabídky školy a pracují na vypůjčených PC tak, aby i oni mohli kvalitně odevzdávat práci a být k dispozici svým žákům. Věříme, že toto provizorní řešení nám pomůže překlenout nelehkou dobu a že se všichni brzy ve zdraví setkáme v té naší žluto-modré škole 

Za 2. stupeň V. Michelčíková  

Zkoordinovat práci 20 tříd 1. stupně a zapojení asistentek do práce s jednotlivými třídami bylo zpočátku velkým oříškem. Delegování pravomocí na ročníkové vedoucí, centrální řízení a pravidelné konzultace ruku v ruce s postupným zaváděním nových metod i tady nesou své první ovoce. Učitelé skypují, zakládají WhatsAppové  skupiny, využívají pestrou škálu on line výukových materiálů, s dětmi a rodiči si telefonují, jsou ráno i večer ochotni odepsat, pomoci s výukou, poradit, zkontrolovat a podat zpětnou vazbu. Každý pracuje podle svých schopností, všichni ale práci s PC a dalšími digitálními technologiemi využívají a zvládají. Učitelům, kteří neměli k dispozici vlastní kvalitní techniku, přispěchala škola na pomoc a notebooky zapůjčila. Troufám si říct, že skoro měsíc v tomto režimu jsme zvládli se ctí. Bez pomoci rodičů bychom se, zvláště u malých dětí, těžko obešli. Proto jim patří velký dík. 

Za 1. stupeň E. Kadlečková  

Na závěr slibované citace z mailů našich rodičů:  

Jinak bych Vám chtěla opět moc poděkovat, vážím si Vaší práce, snahy a Vašeho úsilí! Vše zlé je k něčemu dobré a opravdu jsme si mnohdy ani neuvědomili, kolik práce s našimi dětmi zvládnete a kolik je toho naučíte. Brali jsme to jako automatickou věc. I pro ně je to velké uvědomění, jak moc jim škola chybí, i když za normálních okolností si na ni stěžuji:-), jak jim chybí spolužáci, ale hlavně Vy, paní učitelko, …mám Vás moc a moc pozdravovat… 

Pochvala od Vás je pro něj víc než od nás a vždy se těší na další úkoly. 🙂 

Moc děkujeme za vaše nasazení, vím, že to učitelé nemají v dnešní době vůbec jednoduché, přestože někteří rodiče jsou jiného názoru.“ 

Dobrý den, paní učitelko, myslím, že jsou názorná videa od Vás dostačující…. díky, díky, díky, jste superstar… 
A i to, že slyší Váš hlas je velmi důležité… 

Děkujeme paní učitelko za veškerou přípravu pro děti. Učiva je tak akorát i pro pracující rodiče. Máme tu nastavený režim pro školu (dopoledne), tak jak to znají od Vás. Myslím, že ta denní pravidelnost přináší jistotu aspoň v tomto směru. 

– zobrazeno 259x

Back to Top