Dobrý den vážení rodiče, milé děti,

prázdniny pomalu ale jistě patří minulosti,   ale daly nám   možnost si trochu odpočinout  a připravit se na nový školní rok. Ani ten nebude stejný jako ty,  na které  jsme byli v minulosti zvyklí. Nebezpečí onemocnění a státem  přijímaná  opatření se samozřejmě promítají do života celé společnosti, školy nevyjímaje.  Očekávali jsme,   jaké úkoly pro nás přinese manuál MŠMT, se kterým jsme se všichni samozřejmě seznámili. Většina opatření jsou  jen doporučeními,   protože ne v každé škole lze všechna opatření realizovat. Jiný úkol stojí před venkovskou školou  se stovkou žáků,  jiný před tou naší se sedmi sty žáky a téměř stovkou zaměstnanců. Snažili jsme se doporučení v nejvyšší možné míře akceptovat a implementovat do vnitřních předpisů,  zohlednit všechna se nám ale nepodařilo. Rozhodně nejsme schopni na našich chodbách, v šatnách nebo v jídelně zamezit styku žáků  1.  a 2.  stupně.  Budeme se samozřejmě snažit eliminovat pohyb žáků po chodbách,  zejména těch na 1. stupni, zcela zamezit mu však nedokážeme. Velká omezení, která kladou obrovský tlak na zaměstnance, proběhnou ve školní jídelně. Budou posíleny dozory  a zajistíme, aby se žáci sami neobsluhovali, např. sami nebrali příbory, nalévali si polévku a nápoje.  Zřídili  jsme  izolační místnost s vlastní toaletou. Do všech tříd, na všechny toalety, k tělocvičnám jsme umístili dávkovače s dezinfekcí, posílili úklid, který bude probíhat v průběhu celého dne.  

Ani přivítání prvňáčků nebude stejné jako v jiné roky.  Rádi bychom děti přivítali v atriu, ale vzhledem k předpovědi počasí budeme muset improvizovat. Rodiče děti přivedou před školu, kde bude zřízeno improvizované podium. Zde promluví vedení města, učitelky  poté přečtou seznamy svých   nových žáčků a samy s nimi odejdou do připravených tříd. První školní týden  se naši nejmenší nebudou přezouvat,  budou  plynule přecházet do tříd a denně se budou seznamovat v šatně  se svou skříňkou a její obsluhou.  Není nutné a už vůbec ne žádoucí, aby se děti strachovaly,  podejte jim tedy jejich novou úlohu jako hru,  jako povzbuzení, že jsou šikovné  a  tuto část nástupu do školy dokážou  zvládnout i bez maminek. 

Ve školní družině došlo k výrazným změnám ve způsobu vyzvedávání žáků rodiči, zavedli jsme čipový systém, o prázdninách byli všichni příslušní vyučující vyškoleni a právě při nástupu do školy, v době, kdy budou prvňáčci se svými učitelkami a vy na ně budete čekat, vám podrobnosti o vyzvedávání dětí vysvětlí do mikrofonu vedoucí školní družiny. I pro nás je tento způsob novinkou, i my si na něj zvykáme, ale jsme přesvědčeni, že to je krok správným směrem. Tak, jak je požadováno, vyloučíme cizí osoby z budovy školy a zajistíme větší bezpečnost vašich dětí.  Buďte k nám prosím shovívaví, kdyby zpočátku nastaly zmatky, i my se nový systém učíme obsluhovat. Situaci nám neulehčuje ani ukončení provozu informačního systému i-škola, který jsme léta využívali.  Přecházíme tedy od září na Školu On line, nový informační systém, se kterými se učíme sami pracovat, koneckonců stejná úloha čeká i na vás.

V prvním pololetí byly odvolány všechny několikadenní výjezdy žáků, omezeny návštěvy divadel, kin apod. 

Ve škole přivítáme 8 nových kolegů, společně se stávajícími je v naší škole už 70 pedagogických pracovníků a  pravděpodobně už více než 700 dětí.

Zvažujeme formu úvodních třídních schůzek, zářijový způsob výuky žáků, připravujeme zahrnutí uzákonění distanční výuky do našeho školního řádu, dokončujeme výroční zprávu školy, komunikujeme se zřizovatelem a veřejností. 

O dalších krocích vás budeme informovat. Přeji nám všem klidný školní rok.

Alena Pechalová

– zobrazeno 58x

Back to Top