III.B – domácí výuka 1. týden (11.-13.3.2020)

Středa 11.3. ( 2x čj, 1x aj, 1x ma)

Čj – uč.129/5 – opište názvy světadílů (cvičný sešit, kdo nemá, na papír s datem 11.3.)

129/7 – cv.sešit – tři sloupečky (osoby, zvířata, věci)

pracovní sešit Slovní druhy – str.5 celá (cv.4 jako DÚ z 10.3., cv.5 – převeďte do jednotného čísla na 11.3.)

Čtení – každý povinně číst svou zájmovou knížku (alespoň 25 minut). Po návratu do školy nám každý svou knihu představí!

Ma – uč. str. 38/10 a 39/14- přepsat do tvaru písemného sčítání a vypočítat na papír s datem 11.3. (Cvičné sešity jsem bohužel vybral a už nerozdal zpět.)

38/8,9 – slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď

Aj – opakování slovíček 1.-7./8.lekce (skupina paní učitelky Kavkové začala 8. lekci, skupina paní učitelky Vránové končila 7.lekci)

čtvrtek 12.3. (3x čj, 1x ma, 1x aj)

aj – opakování slovíček 7., resp. 8. lekce. (tip – https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida)

ma – str. 36 kružnice (potř. kružítko, papír) – Pokuste se pomocí kružítka narýsovat několik různě velkých kružnic. V místě, kde jste kružítko zabodli, vytvořte pomocí křížku střed (bod S). Na závěr zkuste pomocí kružítka vytvořit sněhuláka.

+ str. 39/18 písemné sčítání – převeďte do formy písemného sčítání a vypočítejte

tip https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000

 čj – procv.vyjm.slov – ZPS str.46/2.sloupeček (vlastní kontrola podle klíče)

podst.jm. křížovka uč. 130/ 6 (fólie, výsledné slovo zapsat do sešitu – angličtina)

PS Slovní druhy – str. 6/6,7 (jednoduché cvičení na určování rodů)

tip https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

čtení – 25 minut samostatné čtení vlastní knížky

tip https://junior.rozhlas.cz/pribehy (rozhlasové pohádky a pořady pro rozvoj soustředění, získávání informací poslechem)

pátek 13.3. (1x čj, 1x ma, 1x prv)

ma – uč. str. 39/15 sl.úloha – zápis, výpočet, odpověď

39/16 – zápis + výpočet

str. 40/1,2,3 (pamětné odčítání) – přepsat, vypočítat (stačí formou 487-52=435)

str. 41/5 – stejnou formou, jako předchozí

tip https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b

čj – procv.vyjm.slov – ZPS str.46/3.sloupeček (vlastní kontrola podle klíče)

tip https://www.onlinecviceni.cz/ 

MPS – str.37/1 – doplňte správně i,í,y,ý, roztřiďte podstatná jména na názvy osob, zvířat, věcí

uč. str. 130/8 – doplňte vhodná slova, cvičení přepište do sešitu

Přehled některých výukových webů:

www.gramar.in/

http://www.mojecestina.cz/
https://www.umimecesky.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/
https://www.matika.in/
http://dejiny.ceskatelevize.cz/
http://decko.ceskatelevize.cz/
http://skolakov.eu/
http://eprehledy.cz/
https://junior.rozhlas.cz/
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

– zobrazeno 136x

Back to Top