Dřevěná podstatná jména

V květnu jsme se v českém jazyce začali učit, že slova českého jazyka lze roztřídit do 10ti skupin, kterým říkáme SLOVNÍ DRUHY.
Děti se naučily seznam slovních druhů vyjmenovat  zpaměti : Podstatná jména, Přídavná jména……….až po desátý slovní druh : Citoslovce.
Nejsnáze pochopitelná jsou pro děti podstatná jména….jsou to názvy osob, zvířat, věcí…..tak jsme samozřejmě průběžně během hodin ČJ jmenovali podle paměti, obrázků i nápovědy paní učitelky osoby, zvířata, věci. Další procvičení se naskytlo v hodině pracovních činností, kdy jsme měli k dispozici stavebnici s malými dřevěnými plošnými tvary……A zadání znělo : sestavíme “ osoby „…..MUŽ,ŽENA,ČARODĚJ / tedy jeho hlava /, dále “ zvířata „….PTÁK, RYBA, KOČKA / hlava kočky /, potom “ věci „….STŮL, ŽIDLE, AUTO, KOLOBĚŽKA.
 
Dětem “ šla práce od ruky „ a hbitě tato “ dřevěná podstatná jména “ skládaly a já jsem měla  “ plné ruce focení „ …podívejte se ZDE .
 
Za 2.A  tř. uč.Jitka Skálová

– zobrazeno 776x

Back to Top