Exkurze ve SVÚM

V rámci projektu Šablony III měli možnost žáci 8.A nahlédnout do prostor Výzkumného ústavu materiálů v Čelákovicích. SVÚM sídlí na pozemcích bývalého TOSu v Tovární ulici.

Nejdřív se žáci seznámili formou prezentace s obsáhlou činností společnosti, a potom nastala pro žáky ta zajímavější část. Procházeli jednotlivými pracovišti a laboratořemi: oddělení polymerů, laboratoř pevnosti, laboratoř koroze a oddělení magnetů. Žáci si mohli osahat jednotlivé materiály, prohlédnout vzorky do mikroskopů, pozorovat optickým mikroskopem strukturu vzorků, vyzkoušet přitažlivou sílu magnetů a klást dotazy. V laboratoři koroze viděli žáci několik pokusů, jak se chovají kovy v kyselině, popř. při zvyšování teploty.

Žáci se zájmem sledovali předvedené pokusy. Ocenili možnost prozkoumat různé kovové materiály, které škola nemá k dispozici. Cílem návštěvy bylo umožnit dětem prohlédnout si zajímavé místo nedaleko školy, ukázat možnosti uplatnění technického vzdělání a najít souvislosti mezi teoretickými znalostmi a praxí.

Na závěr bych chtěla poděkovat Ing. Ivu Hainovi, který se nám věnoval po celou dobu návštěvy a spolu se svými spolupracovníky nás provedl jednotlivými pracovišti.

– zobrazeno 83x

Back to Top