Info k nástupu do školy 4. 1. 2021

Vážení rodiče a žáci,

zítra, v pondělí 4. 1. 2021, nastoupí do školy pouze žáci 1. a 2. ročníků, a to ve stejném režimu jako na podzim. Učit se  budou podle platného rozvrhu, provoz školní družiny není omezený, a to ranní ani odpolední.  Pro žáky se bude vařit oběd. Děti budou v homogenních skupinách po celou dobu pobytu ve škole, odpoledne se u nich budou pravidelně střídat dvě pracovnice družiny nebo asistence.

Žáci 3. – 5. ročníku pracují distančně, online hodiny proběhnou dle rozvrhů nastavených třídními učiteli. Ti se také spojili se zákonnými zástupci svých žáků a rozvrh jim oznámili.

Pro žáky 2. stupně, kteří také pracují distančně, je rozvrh prezentován na škole online.  Pro všechny platí, že výuka začíná zítra od 8 hodin ráno.

Přeji všem hodně zdraví a dětem dobré pracovní výsledky. Pololetní vysvědčení se blíží.

Alena Pechalová

– zobrazeno 55x

Back to Top