Informace pro strávníky školní jídelny platné od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit na některá nová opatření týkající se provozu ve školní jídelně.

1. Od září 2020 se zvyšuje stravné takto:

žáci 1. – 4. ročník             26,- Kč

žáci 5. – 9. ročník             28,- Kč

žáci nižšího gymnázia     28,- Kč

žáci vyššího gymnázia     30,- Kč

Z důvodu zvýšených plateb za obědy je nutné navýšit zálohy, které posíláte přes účty, ze stávajících 500,- Kč na 550,-Kč s výjimkou žáků vyššího gymnázia, výše jejich zálohy bude 600,- Kč.

 Zálohy posílejte na účet KB 115-4605830267/0100

Z této zálohy bude žákům prvních ročníků strženo 40,- Kč na zaplacení kreditní karty. Kartu si vyzvednou u paní Horové vychovatelky ŠD a po celý rok budou kartu v jídelně používat.

Sumu 40,- Kč musí uhradit i nově příchozí žáci do jiných ročníků, kteří budou ve škole obědvat.

2. Eliminujeme přístup rodičů do budovy školy, tj.  budou nutné změny při placení obědů. Hotově mohou platit obědy jen zaměstnanci školy a žáci základní školy a gymnázia. Zodpovědnost za svěřené peníze dětem je pouze na rodičích, zvažte proto variantu platby obědů přes účty.

Placení obědů bude stejné, hotově na místě je možné zaplatit obědy poslední tři pracovní dny v měsíci. Při platbách přes účty vždy do 15. dne stávajícího měsíce na následující měsíc. (např. do 15. 8. na září, do 15. 9. na říjen atd.)

3. Výdej obědů při prvním dni nemoci dítěte.

Dle vyhlášky si rodič může v první den nemoci dítěte oběd ve škole vyzvednout, další dny je ale povinen obědy odhlásit. Výdej oběda bude v tomto případě probíhat v době od 11:00 do 11:15, poté nebude možné obědy vydat, cizí osoba nebude mít přístup do školní jídelny, jelikož následuje nepřetržitý výdej obědů od 11. 25 do 14. 00 hodin.

4. Přihlašování obědů na nový školní rok.

Rodiče, kteří platí obědy přes účty, musí nahlásit telefonicky, od kterého dne v září začne jejich dítě chodit na obědy. I když platbu zaslali, nelze automaticky začít čerpat obědy. Nutnost telefonicky oznámit školní jídelně.  Případné dotazy směřujte na tel. číslo 326991180 nebo 326 991 216.

5. Přeplatky

S účinností od 5. 5. 2020 nejsou přeplatky za nevyčerpané obědy vraceny, ale budou převedeny na další školní rok a použity na stravné v dalším školním roce s výjimkou žáků 9. ročníků a těch, kteří přecházejí na jinou školu.

Sledujte www.strava.cz , kde po přihlášení zjistíte výši Vašeho přeplatku. Tomu je možné přizpůsobit i výši zaslané zálohy, bude-li např. přeplatek k 1. 9. 2020 1100,- Kč, pošlete zálohu až v říjnu na měsíc listopad).

Nový strávník se přihlásí na www.strava.cz tak, že zadá číslo 0005 do okénka: výběr jídelny.

Do uživatele napíše jméno + příjmení: např.: Nováková Marie bude: novakovamarie

Heslo je datum narození např.: 29.12. bude: 2912

– zobrazeno 324x

Back to Top