INFORMACE PRO TŘÍDU 4.D

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

PONDĚLÍ 2.9.

výuka do cca 8.45, výdej obědů 11-13 hod

ÚTERÝ 3.9.

výuka do 10.45, výdej obědů 11-13 hod

Děti si přinesou penál a desky na sešity.

Prosím, dejte dětem propisku. Budeme nadepisovat sešity.

Sešity si děti odnesou domů, obalí je a přinesou zpět do školy. Druhá možnost je, že si obaly ( 14 obalů A5, 3 obaly A4, obal na AJ a na deníček) přinesou do školy.

Dnes dětem předáme šatní skříňku. Letos každý dostane svůj klíček ke skříňce od třídní učitelky.

STŘEDA 4.9.

výuka do 11.40  UŽ PODLE ROZVRHU

Bude : AJ, MA, VL,TV

POZOR! Už bude TV – děti si přinesou oblečení a obuv do TV.

ČTVRTEK 5.9.

už bude výuka podle rozvrhu do 12.35 hod.

Bude : ČJ, TV, AJ, MA, PČ

POZOR! Už budou PČ – nezapomeňte si přinést kufřík s potřebami na VV a PČ.

PÁTEK 6.9.

výuka podle rozvrhu do 12.35 hod.

VYUČUJÍCÍ

Třídní učitelka – Olga Štejnarová , tel. do kabinetu 326 998 219 e-mail   stejnarova@zscelakovice.cz

ČJ, MA, VV,PČ – Olga Štejnarová

AJ – Kateřina Podškubková, e-mail podskubkova@zscelakovice.cz , Olga Štejnarová

PŘV, VL,INF – Andrea Říhová, e-mail rihova@zscelakovice.cz

HV – Helena Kopecká, e-mail kopecka@zscelakovice.cz

TV – Ivana Kumpoštová, e-mail kumpostova@zscelakovice.cz

FINANCE

Na první třídní schůzce budu vybírat peníze za sešity a případně příspěvek na SRPŠ. Celkem asi 800 Kč. Vyúčtování nalepím do deníčku.

KROUŽKY NA NAŠÍ ŠKOLE:

Nabídku kroužků a přihlášku najdete na internetových stránkách školy.

TERMÍNY :

TŘÍDNÍ SCHŮZKA bude v pondělí 19.9.2019 v 17.15 hodin ve třídě 4.D.

Třídu najdete v přízemí naproti hlavnímu vchodu na chodbě C.

Další termíny :

27.9.   sportovní soutěž v běhu mezi třídami – Čokoládové štafety

18. 10. fotografování na vánoční sady

29. a 30. 10. podzimní prázdniny

14. 11. třídní schůzky

31.10. a 1.11. ředitelské volno

23.12. – 3.1. vánoční prázdniny

31.1. pololetní prázdniny

2.3. – 6.3. jarní prázdniny

INFORMACE DRUŽINY:

Děti ze 4.D budou chodit do oddělení BERUŠKY. Toto oddělení najdete v přízemí ve třídě 1.C (je to hned vedle naší třídy 4.D). Paní vychovatelka se jmenuje Markéta Dobružská. Děti donesou domů na vyplnění zápisový lístek.

Prosíme  o  vyplnění a přinesení (co nejdříve) zpět do družiny.

Důležité : Pokud půjde dítě z družiny  v jiný čas, než který jste uvedli do zápisového lístku, musíte vyplnit ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY. NESMÍ to být váš lísteček. Děti dostanou tento vzor, který si prosím

nakopírujete. Telefon do družiny 326 998 240.

Malé „domácí úkoly“ pro rodiče (prosím přinést  do pátku 6.9.  MOC DĚKUJI):INFORMACE PRO TŘÍDU 4.D      Malé „domácí úkoly“ pro rodiče (prosím přinést  do pátku 6.9.  MOC DĚKUJI):

  1. Prosím, vyplňte v žákovské knížce úvodní stranu INFORMACE O ŽÁKOVI.
  2. Prosím, informujte se o obsahu školního řádu a podepište v ŽK str. 2 .
  3. Jen pro družinové děti : Prosím, vyplňte formulář pro družinu (viz. výše).
  4. Naše škola hledá kandidátku/kandidáta z řad rodičů na doplnění devítičlenné školské rady. Školská rada se schází 3x ročně. Jednalo by se o období 9/2019 – 12/2020. Pokud by Vás tato nabídka oslovila, prosím, kontaktujte do 13.9.  vedení naší školy : pechalova@zscelakovice.cz Děkujeme.

– zobrazeno 182x

Back to Top