Informace z třídních schůzek 7.B 14.11. 2019

Ve společné části TS bylo projednáváno chování a prospěch třídy jako celku.

Znovu připomenuto omlouvání žáků, je třeba, aby dřívější a samostatné odchody žáků byly vždy zapsány do žákovské knížky, nikoli na papíře. Pokud nebudou omluvenky v ŽK, nebudou akceptovány a žák nebude uvolněn z výuky.

Rodičům byly oznámeny termíny nejbližších akcí třídy nebo školy :

21.11.2019 – Vánoční laťka
25.11.2019 – zeměpisný pořad SRÍ LANKA, 50 Kč
30.11.2019 – stánek ZŠ na náměstí – zahájení  Adventu
02.12.2019 – Mikulášská stezka
09.12.-13.12.2019 – projekt Edison
19.12.2019 – Vánoční slavík
20.12.2019 – projektový den ve škole

Informace o prospěchu a chování jednotlivých žáků podávány při osobních konzultacích. 

Zapsala: Mgr.Šárka Curychová

– zobrazeno 14x

Back to Top