Možnost stravování při distanční výuce.

Vážení rodiče,

 rádi bychom začali ihned po Velikonocích zase vařit. Pro žáky, zaměstnance, v případě, že nebude naplněna kapacita, pak i pro rodinné příslušníky našich žáků. Jedná se o službu dočasnou, v době uzavření škol, jejich otevřením možnost obědů pro rodinné příslušníky skončí.

Obědy by byly vydávané vždy od 12 – 14 hodin – pouze u výdejového okénka v areálu školní jídelny směrem do ulice Komenského. Výdejní okénko bude viditelně označené. Obědy budou hygienicky balené, zatavené v obědových miskách, v jedné polévka, v další druhé jídlo.  Jsme připraveni okamžitě zakoupit miskovací stroj, záleží jen na zájmu rodičů, resp. dětí.  Cena oběda by byla navýšena o 10 Kč na obalový materiál – tj.  žáci 1. – 4. ročníku 36 Kč, žáci 5. – 9. ročníku 38 Kč za jeden oběd, rodinní příslušníci 72 Kč. Vařit začneme při minimálním počtu 50 zájemců z řad žáků a rodinných příslušníků, nižší počet je pro školu výrazně neekonomický.

Podle posledních neověřených zpráv z médií by se měly děti vracet do škol v 2.  polovině dubna. Námi zakoupený stroj by byl využívaný i v běžném provozu pro žáky, kteří mohou čerpat oběd v první den své nemoci a rodiče této možnosti využívají. Eliminovali bychom tak pohyb cizích osob v budově školy, což je –  a v budoucnu jistě i bude – žádoucí.

Vaši třídní učitelé vás co nejdříve osloví a budou zjišťovat počet zájemců. Spolupracujte s nimi, prosím.

Děkujeme za pochopení.

Alena Pechalová

– zobrazeno 52x

Back to Top