MOŽNOSTI VYZVEDÁVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,

máme za sebou první dny, kdy si nejen Vy, ale i my pedagogové a také Vaše děti, prostě my všichni, zvykáme na nový způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny – čipový systém Bellhop od společnosti Neurit. Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol.

Dnes, na četné žádosti rodičů, došlo ke změně v možnosti vyzvedávání. Pokud si dítě ze školní družiny vyzvedáváte pomocí tohoto systému, je to nově možné

do 14:00 a poté až od 15:00

Jak systém funguje?

K vyzvednutí dítěte je potřeba čip. Tento čip jednoduše přiložíte k terminálu (1.třídy – u vchodu z dopravního hřiště, ostatní třídy u hlavního vchodu) v době od 12:30 (1.třídy od 12:00) do 14:00 a dále od 15:00 do 17:30. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Zobrazí se i informace, kde se dítě právě nachází.

Na displeji terminálu se mohou též zobrazit informační oznámení, která Vám neumožní vyzvednout Vaše dítě (vyzvedávat nyní nelze). Jde hlavně o situace, kdy chcete vyzvednout dítě mimo stanovené časy (14:00 – 15:00) nebo pokud je Vaše dítě momentální na oběděna vycházce nebo se pohybuje mezi odděleními. V takovéto situaci prosím vyčkejte a zkuste to znovu. Pokud se zobrazí jméno dítěte a informace „žák ve škole“ terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a vychovatelka Vám následně dítě pošle.

Vyčkejte prosím alespoň 5 minut na příchod dítěte (Vaše dítě si musí uklidit, obléci a obout se…).

Klasické zvonky zůstávají zachovány jen jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému a pro příchod do ranní družiny.V případě pravidelné i nepravidelné docházky do ranní družiny je nutno žáka přivést nejpozději v 7:30 hodin. Po tomto čase již žák musí počkat před školou na její otevření (v 7:40 hodin).

MOŽNOSTI VYZVEDÁVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Pomocí čipového systému
  • Bez doprovodu  (dítě může odcházet i v době od 14:00 do 15:00)

Pokud žák odchází bez doprovodu (sám), je pro vychovatele závázná doba odchodu uvedená rodiči v zápisním lístku. V jiný čas lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost rodičů, které musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodičů – žádost je ke stažení na webových stránkách školy – ŠD formuláře (žádost o uvolnění dítěte ze ŠD). Bez této žádosti nebude žák uvolněn. V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti

  • Vyjímečné případy !!!

Pokud nebudete mít čip u sebe (zapomenete ho), zazvoníte na zvonek ŠD, spojíte se s vychovatelkami, které ověří odchod dítěte. Pokud bude dítě vyzvedávat osoba, která čip nevlastní a Vy jí ho nebudete schopni předat, tak postup bude stejný jako při zapomenutí čipu. Je však nutné, aby tato osoba byla uvedena v zápisním lístku jako oprávněná osoba k vyzvedávání. Tuto skutečnost vychovatelky zaznamenají do knihy odchodů.

– zobrazeno 170x

Back to Top