Návrat žáků druhého stupně na prezenční výuku a změny v testování žáků prvního stupně

Dobrý den vážení rodiče,

od pondělí 3.5.2021 nastupují na prezenční výuku žáci 2. stupně v systému rotační výuky. Znamená to, že do školy bude chodit jen polovina tříd 2. stupně, druhá polovina zůstává v systému distanční výuky. Po týdnu se třídy vystřídají.

V pondělí 3.5.2021 nastoupí do školy žáci 6. ABC a 7. ABC. Žáci osmého a devátého ročníku zůstávají na distanční výuce. Následující týden (od 10.5.2021) nastoupí na prezenční výuku 8.ABC a 9. ABC, šesté a sedmé ročníky budou na distanční výuce. V tomto režimu se bude pokračovat až do odvolání.

Všichni žáci druhého stupně se řídí rozvrhy v informačním systému Škola Online, které budou aktualizovány nejpozději 2.5.2021.

Přítomnost žáka ve škole je možná pouze tehdy, pokud dítě splňuje tyto podmínky:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,

b) podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který mu bude poskytnut školou

Testování bude pravidelné, dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat  se budou všichni žáci.  Výjimku mají jen ti, kteří:

 1. prodělali COVID- 19 a jsou v ochranné lhůtě 90 dní. Pokud to bude Vaše dítě, je nutné třídní učitelce předat potvrzení lékaře.
 2. mají negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCT testu na přítomnost antigenu viru, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
 3. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.

PV současné době škola disonuje antigenními testy SINGCLEAN. Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného.

Prosíme, seznamte děti s video odkazem, který je přesným návodem k testování. (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole)

Ve škole budou dodržována následující pravidla:

 • Žáci se budou učit v homogenních skupinách převážně ve své kmenové třídě. Výjimku tvoří hodiny chemie, informatiky a cizí jazyky.
 • Žáci se učí v roušce, učitel má respirátor
 • Obědy žákům, kteří budou přítomni ve škole a stravují se ve školní jídelně, budou hromadně přihlášeny.
 • Stravování v jídelně probíhá za přísných hygienických podmínek, v jídelně je zajištěn omezený počet obědvajících.
 •  Pokud rodič nechce, aby se dítě ve škole stravovalo, musí si obědy odhlásit!!!
 • I nadále platí možnosti vyzvednout si oběd u okénka na ulici. Týká se samozřejmě žáků, kteří nejsou zrovna v systému prezenční výuky.

Jestliže nebude rodič souhlasit s testováním nebo s nošením roušky ve škole, žák zůstává doma a vzdělává se individuálně – učitel zadává pouze práci a za její zvládnutí je zodpovědný rodič. Takový žák je ovšem povinen dostavit se na základě výzvy učitele do školy na přezkoušení.  Den a čas určuje učitel dle svých možností.

Na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3.5.2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • preventivní antigenní test u žáků prvního stupně se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
 • pro žáky 2. stupně platí, že jsou testováni dvakrát týdně (viz výše),
 • škola není povinna vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách(např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.  Zákonný zástupce  bude  dokládat  skutečnost,  že jeho syn / dcera byl(a) ve  škole negativně  testován nejdéle  před  72  hodinami čestným prohlášením.

Vedení školy

– zobrazeno 67x

Back to Top